Giới thiệu >>

Giới thiệu về Khoa Cơ Khí Chế TạoKHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

1. Quá trình thành lập và phát triển:

Năm 2001 khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 ban: Ban gia công kim loại, Ban sử dụng  Ban sửa chữa.

Năm 2005 Khoa Cơ khí Chế tạo được thành lập trên cơ sở tách khoa Cơ khí thành 2 khoa: Khoa Cơ khí Chế tạo và Khoa Cơ khí Động lực. Khoa Cơ khí Chế tạo lúc thành lập gồm có 3 tổ bộ môn: Tổ hàn, Tổ tiện, phay, bào và Tổ nguội, gò, rèn. Hiện nay khoa gồm 2 tổ bộ môn: Tổ hàn và Tổ cắt gọt kim loại.

2. Lãnh đạo khoa qua các thời kì:

Thời kì 2001 – 2004

            + Trưởng khoa:  Hà Xuân Dũng

            + Phó trưởng khoa:  Nguyễn Đức Vường

+ Phó trưởng khoa:  Vũ Hữu Tín

Thời kì 2005 đến tháng 5/2016

            + Trưởng khoa: Nguyễn Đức Vường

            + Phó trưởng khoa:  Lại Đức Hưng

3. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Khoa Cơ khí Chế tạo là khoa chuyên môn được nhà trường giao đào tạo hai nghề: nghề Hàn (nghề trọng điểm khu vực) và nghề Cắt gọt kim loại (nghề trọng điểm quốc tế) ở các cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và giảng dạy các môn qua ban cho các ngành kỹ thuật như: Công nghệ Ôtô, Vận hành máy thi công nền, Điện – Điện lạnh, Kỹ thuật Xây dựng và Cấp thoát nước.

         Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa tại thời điểm năm 2017 gồm 1giáo viên, trong đó:

-  Nghiên cứu sinh: 01

-  Thạc sĩ: 06

-  Kỹ sư: 10

-  Cử nhân CĐ: 01

4. Cơ cấu tổ chức khoa:

4.1. Ban chủ nhiệm khoa

                   

 4.2. Danh sách giáo viên khoa Cơ khí chế tạo

 - Tổ hàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Nguyễn Trọng

Luyện

P. Trưởng khoa

Thạc sỹ

Luyen.ckct@gmail.com

2

Phùng Minh

Khang

Giáo viên

Thạc sỹ

minhkhangCDVX@gmail.com

3

Nguyễn Bá

Tình

Giáo viên

Kỹ sư

tntinhnguyentb441@gmail.com

4

Phạm Đức

Thể

Giáo viên

Kỹ sư

thethaotd@gmail.com

5

Hoàng Ngọc

Lâm

Giáo viên

Thạc sỹ

ngoclamckct@gmail.com

6

Phạm Thanh

Lưu

Giáo viên

Thạc sỹ (NCS)

thanhluu82@gmail.com

7

Phạm Hoài

Nam

Giáo viên

Kỹ sư

namckct2009@gmail.com

8

Vũ Thị Thanh

Ga

Giáo viên

Kỹ sư

thanhgaspkt@gmail.com

9

Lê Văn

Cương

Giáo viên

Cử nhân 

lecuongnb@gmail.com

10

Nguyễn Văn

Thanh

Giáo viên

Kỹ sư

thanhvx2012@gmail.com

11

Hoàng Ngọc

Chiến

Giáo viên

Kỹ sư

thieuhuyenthanhnam@gmail.com

-    Tổ cắt gọt kim loại 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Nguyễn Thành

Hưng

Trưởng khoa

Thạc sỹ

hungcdtd@gmail.com

2

Nguyễn Anh

Thống

Giáo viên

Kỹ sư

thongckct@gmail.com

3

Nguyễn Mai

Khang

Giáo viên

Thạc sỹ

khang.1979@gmail.com

4

Hoàng Văn

Khải

Giáo viên

Thạc sỹ

hvk.tamdiep@gmail.com

5

Phạm Công

Kiên

Giáo viên

Kỹ sư

phamcongkienkv@gmail.com

6

Vũ Trọng

Nghĩa

Giáo viên

Kỹ sư

handme1080@gmail.com

7

Tạ Quang

Dân

Giáo viên

Kỹ sư

quangdannb88@gmail.com

 

5. Các tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ khoa:

Bí thư chi bộ khoa: Ths. Nguyễn Thành Hưng   

+ Mobile: 0908.861.460

+ Email: thethaotd@gmail.com

Phó bí thư chi bộ khoa: ThS. Nguyễn Trọng Luyện

           + Mobile: 0914.768.543                     

           + Email: hungcdtd@gmail.com

- Công đoàn khoa:

Chủ tịch Công đoàn khoa KS. Phạm Đức Thể

+ Mobile: 0908.861.460

+ Email: thethaotd@gmail.com

Phó chủ tich công đoàn khoa: Ths. Nguyễn Mai Khang

           + Mobile: 0984.293348

           + Email: khang.1979@gmail.com

- Liên chi Đoàn khoa:

           +  Bí thư: K.S Vũ Trọng Nghĩa

           +  Phó bí thư: K.S Nguyễn Văn Thanh

 

6. Thành tích của khoa cơ khí chế tạo từ năm 1997-2017

- Tập thể khoa:

Bằng khen của thủ tướng chính phủ (năm 2012)

Bằng khen cấp bộ: (1998, 1999,  2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012)

15 năm liên tục được nhà trường tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- Công đoàn khoa:

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam (năm 2012)

Bằng khen của Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: (2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2016)

-  Các cá nhân trong khoa:

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

+ Nguyến Đức Vường (2012)

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ:

                        + Nguyễn Đức Vường (2007, 2011)

                        + Nguyễn Thành Hưng (năm 2010)

Bằng khen cấp bộ:

                        + Nguyễn Đức Vường (2001, 2005, 2006, 2007, 2010)

                        + Nguyễn Thành Hưng (1010)

                        + Nguyễn Trọng Luyện (2012)

                        + Phạm Hoài Nam (2013)

                        + Nguyễn Văn Thanh (2015) 

Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam.

                        + Nguyễn Đức Vường (năm 2006, 2012)

                        + Phạm Hoài Nam (2012)

                        + Nguyễn Trọng Luyện (2014)

                        + Vũ Thị Thanh Ga (2015)

                        + Phạm Đức Thể (2016)

Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia

                        + Phạm Hoài Nam (Giải nhất năm 2012)

                        + Nguyễn Văn Thanh (Giải nhì năm 2015)

                        + Vũ Thị Thanh Ga (Giải khuyến Khích 2015)                                  

Sáng kiến cải tiến cấp tỉnh

+ Nguyễn Đức Vường ( 2001, 2008)

+ Nguyễn Thành Hưng (2007, 2008)

+ Phạm Thái Hậu (2007)

+ Phạm Hoài Nam (2015)

+ Vũ Thị Thanh Ga (2015)

Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi:

           + Nguyễn Thị Phin (năm 2008)

- Đối với học sinh, sinh viên

Năm 2006

 + 02 giải ba cấp Bộ nghề Hàn – H/S Bùi Văn Khá; Nguyễn Ngọc Hà

Năm 2008

     + 01 giải khuyến khích cấp quốc gia nghề Hàn – H/S Nguyến Văn Chung

     + 01 giải nhất cấp Bộ nghề Hàn – H/S Nguyến Văn Chung

Năm 2010

      + 01giải nhì cấp Bộ nghề Hàn – H/S Nguyến Văn Đô

Năm 2012

       + 01 giải khuyến khích cấp quốc gia nghề Hàn – H/S Nguyễn Đình Tam

       + 01giải nhất cấp Bộ nghề Hàn – H/S Nguyễn Đình Tam

Năm 2014

       + 01giải nhì cấp Bộ nghề Hàn – H/S Nguyễn Văn Tuấn

       + 01 giải nhì cấp tỉnh – Hs Nguyễn Văn Trường

Năm 2016.

+ 01 giải 3 cấp quốc gia – H/s Hồ Quang Sơn

+ 01 giải khuyến khích quốc gia – Hs Đỗ Trường Lâm

+ 01 giải nhất Cấp bộ - Hs Đỗ Trường Lâm

+ 02 giải nhất cấp tỉnh – Hs Hồ Quang Sơn, Nguyễn Thế Văn

 

 
                                                            (Biên tập Th.s Nguyễn Trọng Luyện)