Giới thiệu >>

Giới thiệu về Phòng Tổ chức hành chính                                             

Thông tin khái quát vỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Phòng Tổ chức-Hành chính được thành lập năm 1997 trên cơ sở sát nhập 03 phòng tổ chức hành chính của của 3 trường thành viên trước đó. Từ năm 1997 đến nay Tập thể phòng luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" các năm: 1998; 2000; 2002;2005; 2008; 2011; 2013 và 2014. Nhiều cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, hàng năm trên 90% cán bộ viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

       Tập thể phòng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng các năm 1998; 2000; 2002; 2005; 2008; 2011 và 2013; giấy khen của Giám đốc công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2013.

Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức-Hành chính là đơn vị với chức năng, nhiệm vụ chính là phục vụ cho công tác đào tạo của trường, với nhiệm vụ và đặc thù công việc, tổng số cán bộ, viên chức của phòng hiện nay là 26 người được chia thành các bộ phận hành chính phục vụ, bảo vệ thường trực và lái xe. Phòng được cơ cấu thành 02 bộ phận: Bộ phận Hành chính và Bộ phận bảo vệ thường trực, cơ cấu tổ chức của phòng như sau:

 

 

 

 1. Giới thiệu

- Trưởng phòng: ThS. Trần Ngọc Truyền.

-         email: tranngoctruyennb@gmail.com

-         tel: (0303) 864 066.

-         mobile: 0975051197

- Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Văn An.

-         email: anyentdnb@gmail.com

-         mobile: 0914507334

2. Liên hệ

- Địa chỉ: 184,Đường Quyết Thắng, TX Tam Điệp – Ninh Bình .

- Điện thoại : (0303) 864 066.

- Email:                     .

- Fax: (0303) 773 760.

3. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

A. Chức năng:

            Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác Tổ chức cán bộ, công tác tuyển dụng, công tác Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật, công tác chế độ chính sách, tiền lương, công tác Hành chính, công tác bảo vệ, công tác văn thư, lưu trữ, an ninh trật tự và bảo vệ nội bộ.

B. Nhiệm vụ:

            1. Xây dựng kế hoạch công tác và quy hoạch cán bộ. Giúp Hiệu trưởng sắp xếp, tổ chức, quản lý, điều chuyển, tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Quản lý hồ sơ  viên chức và lao động của trường. Thực hiện công tác lao động tiền lương.

            2. Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

            3. Thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công vụ, lễ tân, khánh tiết, đối ngoại

            4. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ và duy trì thường trực cơ quan. Theo dõi kiểm soát người và phương tiện ra vào cơ quan, bảo đảm an toàn cho tài sản của nhà trường và cá nhân.  

            5. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, viên chức;

            6. Lập kế hoạch và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ nội bộ, bảo mật cơ quan;

            7. Phối hợp với phòng Tuyển sinh, giới thiệu việc làm và HTQT giới thiệu và tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên; 

            8. Quản lý và điều hành xe ô tô theo lịch công tác của lãnh đạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

4. Thành tích:

Trong nhiều năm qua, Phòng Tổ chức-Hành chính đơn vị thuộc Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá kết quả cao trong công việc và  có nhiều danh hiệu thi đua bậc cao như:

Thành tích của Phòng TCHC

CĐ Phòng TCHC

Bằng khen BCH CĐ Nông nghiệp & PTNT 2013-2014

Phòng TC-HC

- Bằng khen Bộ Nông nghiệp & PTNT các năm 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009.

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 2012-2013

- Giấy khen của Giám đốc CA tỉnh NB về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các cá nhân

- 05 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- 01 Bằng khen của TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
(Biên tập Th.s Bùi Văn An)