Giới thiệu >>

Phòng Quản lý học sinh sinh viên
 

* Chức năng phòng QL HS-SV:

            Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công việc của trường thuộc lĩnh vực Công tác học sinh, sinh viên như: Đón tiếp học sinh, sinh viên nhập học, giải quyết các chế độ chính sách đối với người học; quản lý và giáo dục HS-SV; Đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho HS-SV; bố trí chỗ ở nội trú, quản lý khai thác có hiệu quả ký túc xá phục vụ người học. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong HS-SV; công tác tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm; công tác khen thưởng - kỷ luật HS-SV. Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên; chăm lo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng dịch bệnh cho cán bộ giáo viên và HS-SV; tổ chức lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trong trường...

  * Thành tích đã đạt được từ năm 1997

      + Về tập thể:

- 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTTN.

- 01 Giấy khen của Công an tỉnh Ninh Bình.

      + Về cá nhân:

- 02 Danh hiệu chiến sỹ thi đua Cấp Bộ NN&PTNT tặng cho 02 cá nhân.

- 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng cho 02 cá nhân.

- 02 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng cho 2 cá nhân.

- 02 Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT tặng cho 2 cá nhân ./.

 

 


(Biên tập: Đ/c Lê Đình Hoan)