Giới thiệu về khoa >>

Giới thiệu về khoa Cơ khí động lực 

1. Lịch sử phát triển

1.1 Quá trình phát triển

Năm 2001 khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 ban: Ban sử dụng, Ban sửa chữa và Ban gia công kim loại.

Năm 2005 Khoa Cơ khí Động lực hình thành trên cơ sở tách khoa cơ khí thành 2 khoa: Khoa Cơ khí Động lực và Khoa Cơ khí chế tạo. Khoa Cơ khí Động lực gồm 2 tổ bộ môn: Tổ Công nghệ ô tô và tổ Vận hành máy thi công nền.

1.2 Lãnh đạo qua các thời kì:

Thời kì 2001 – 2004

            + Trưởng khoa:  Hà Xuân Dũng

            + Phó khoa:  Vũ Hữu Tín

            + Phó khoa:  Nguyễn Đức Vường

Thời kì 2004 – 2007

            + Trưởng khoa: Hà Xuân Dũng

            + Phó khoa:  Vũ Hữu Tín

            + Phó khoa:  Nguyễn Văn Hải

Thời kì 2007 – 2010

+ Trưởng khoa:  Hà Xuân Dũng

            + Phó khoa:  Phạm Ngọc Vũ

            + Phó khoa:  Nguyễn Văn Hải

Thời kì 2010 - 2013

+ Trưởng khoa:  Phạm Ngọc Vũ

+ Phó khoa:  Nguyễn Văn Hải           

+ Phó khoa:  Lê Hồng Phong

Thời kì 2013 - 2014

+ Trưởng khoa:  Vũ Hữu Tín

+ Phó khoa:  Nguyễn Văn Hải           

+ Phó khoa:  Lê Hồng Phong

Thời kì 2014 đến nay

            + Trưởng khoa:  Lê Hồng Phong

            + Phó khoa:  Nguyễn Văn Hải

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Khoa Cơ khí Động lực là khoa chuyên môn thực hiện việc giảng dạy các môn học được phân công cho 02 nghề công nghệ ô tô và vận hành máy thi công nền trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, sơ cấp nghề và các hoạt động khác theo sự điều động phân công của nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Cơ khí Động lực 

3.2 Danh sách giáo viên thuộc khoa

I

Tổ công nghệ ô tô

TT

Họ và tên

  Trình độ

Điện thoại

email

1

Lê Hồng Phong

Thạc sỹ

0912.996.663

Lehongphong1974@gmail.com

2

Lê Văn Lâm

Kỹ sư

0946.186.753

Levanlam1958l@gmail.com

3

Vũ Văn Đát

Thạc sỹ

01633.480.341

vuvandatvietxo@gmail.com

4

Trịnh Ngọc Tiến

Kỹ sư

0983.409.364

 

5

Trần Thị Mỹ

Kỹ sư

01657.292.342

 

6

Phạm Hữu Chiến

Thạc sỹ

0913.320.390

Huuchien.cdntd@gmail.com

7

Phạm Minh Đức

Cao học

0914.185.628

md116.fnb@gmail.com

8

Vũ Đình Chiêu

Cao học

0987.869.845

vudinhchieu.giaovu@gmail.com

9

Đặng Việt Dũng

Thạc sỹ

0914.661901

dangvietdungvietxo@gmail.com

10

Nguyễn Văn Khánh

Thạc sỹ

0915.599.708

nvkhanh108@gmail.com

11

Đào Ngọc Mạnh

Cao học

0989.994.092

manhcoiauto@gmail.com

12

Nguyễn Hồng Quang

Kỹ sư

0972.674.877

nguyenhongquang48@hotmail.com

13

Nguyễn Đức Hạnh

Kỹ sư

01674.663.849

ndhanh.spkt@gmail.com

14

Nguyễn Trọng Tấn

Kỹ sư

0974.512.834

trongtan.2504@gmail.com

II

Tổ vận hành máy thi công nền:

TT

Họ và tên

  Trình độ

Điện thoại

email

1

Nguyễn Văn Hải

Kỹ sư

0912.129.234

nguyenvanhai_ck@yahoo.com

2

Phạm Văn Công

Kỹ sư

0902.081.359

 

3

Phạm Xuân An

Cao đẳng

0912.536.379

 

4

Đỗ Đình Duyên

Kỹ sư

0975.396.777

 

5

Đậu Đức Dũng

Thạc sỹ

0919.792.134

dauducdungsd@gmail.com

6

Nguyễn Trọng Nguyên

Kỹ sư

01688.076.237

 

7

Phạm Quốc Toản

Kỹ sư

0915.834.971

 

8

Tô Văn Kham

Thạc sỹ

0916.121.444

tovankham58@gmail.com

9

Ngô Quốc Dũng

Thạc sỹ

0919.792134

nqdungcdnvietxo@gmail.com

10

Đồng Sáng Tác

Thạc sỹ

0912.981.873

 

11

Trịnh Đình Triều

Kỹ sư

0983.925.532

trieu.hyd@gmail.com

3.3 Chi bộ

+ Bí thư: Th.S Lê Hồng Phong

+ Phó bí thư: K.S Nguyễn Văn Hải

3.4 Lãnh đạo các đơn vị

            + Tổ Công nghệ ô tô: Th.S Lê Hồng Phong

            + Tổ vận hành máy thi công nền: K.S Phạm Văn Công

3.5 Công đoàn Bộ phận

+ Chủ tịchTh.S Ngô Quốc Dũng

+ Phó chủ tịch: Th.S Phạm Hữu Chiến

+ Phó chủ tịch: Th.S Đậu Đức Dũng

3.6 Liên chi Đoàn

            + Bí thư: Th.S Nguyễn Văn Khánh

            + Phó bí thư: K.S Nguyễn Hồng Quang

4. Thành tích đạt được

4.1 Đối với tập thể Khoa

- Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học  2006- 2007” của Bộ NN và                    PTNT

- Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học  2008- 2009” của Bộ NN và                    PTNT

- Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học  2009- 2010” của Bộ NN và                    PTNT

- Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học  2012- 2013” của Bộ NN và                    PTNT

4.2 Đối với Công đoàn Khoa

- Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2006 – 2007” của BCH Công đoàn NN và PTNT

- Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2008 – 2009” của BCH Công đoàn NN và PTNT

- Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2012 – 2013” của BCH Công đoàn NN và PTNT

- Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở  5 năm 2005 – 2010” của Bộ NN và PTNT

- Giấy khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2005 – 2010” của BCH Đảng bộ TX Tam Điệp

 

4.3 Đối với các các nhân trong Khoa

Nhà giáo ưu tú:

+ Hà Xuân Dũng

Bằng khen chính phủ:

+ Phạm Ngọc Vũ

Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia:

+ Hà Xuân Dũng

+ Lê Văn Lâm

+ Ngô Quốc Dũng

+ Phạm Ngọc Vũ

+ Tô Văn Kham

+ Trần Thị Mỹ

+ Lê Hồng Phong

+ Phạm Hữu Chiến

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ:

+ Hà Xuân Dũng

+ Phạm Ngọc Vũ

+ Nguyễn Văn Hải

+ Lê Hồng Phong

Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi:

+ Hà Xuân Dũng

4.3 Đối với học sinh, sinh viên

Năm 2004:

            + 01 giải nhất cấp bộ nghề CN ô tô

 

Năm 2006

            + 01 giải nhất bộ nghề CN ô tô

            + 01 giải nhất Tinh nghề CN ô tô

Năm 2008

            + 01 giải nhì Bộ nghề CN ô tô

            + 01 nhất cấp Tỉnh nghề CN ô tô

 

Năm 2010

            + 01 giải nhì cấp Bộ nghề CN ô tô

            + 01 giải nhất cấp Tỉnh nghề CN ô tô

            + 01 khuyến khích cấp quốc gia nghề CN ô tô

+ 02 nhì tỉnh Trung cấp chuyên nghiệp Bảo trì và sửa chữa ô tô

Năm 2012

            + 01 nhất cấp Bộ nghề CN ô tô

            + 01 nhất Tỉnh nghề CN ô tô

            + 01 nhì tỉnh nghề CN ô tô

+ 02 nhì tỉnh Trung cấp chuyên nghiệp Bảo trì và sửa chữa ô tô

Năm 2014

            + 01 giải nhì cấp Bộ

            + 01 giải nhất và 01 giải nhì cấp Tỉnh

            + 01 giải nhất và 03 giải ba cấp Tỉnh khối trung cấp chuyên nghiệp

5. Các hoạt động của đơn vị

 

5.1 Hoạt động giảng dạy

- Hoạt động giảng dạy nghề công nghệ sửa chữa ô tô 
   
- Hoạt động giảng dạy tại tổ vận hành máy thi công nền.
   
- Hợp tác đào tạo sinh viên Nga học tập tại khoa 
   
 - Hội giảng cấp trường
 
   
 - Học tập kết hợp với sản xuất tại thị trấn Yên mô – Tỉnh Ninh bình
   
- Hoạt động phong trào văn nghệ
 

   (* Chú ý: Nếu bạn không xem được hình ảnh thì hãy nháy vào liên kết https://www.upsieutoc.com/  . Sau đó nhập mã hiển thị trên màn hình vào ô trống. Các lần truy cập sau này máy sẽ tự động hiển thị ảnh. Xin chân thành cảm ơn!)