Giới thiệu >>

Giới thiệu về Khoa CNTT&NN GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGOẠI NGỮ

I. Cơ cấu tổ chức

Khoa CNTT-NN được thành lập ngày 10/01/2011 trên cơ sở giải thể Khoa KHCB&KTCS và kiện toàn lại tổ chức. Với 15 viên chức ban đầu gồm 06 nam và 09 nữ.

Hiện tại biên chế trong khoa là 12 viên chức (trong đó có 05 nam và 07 nữ) và  01 giáo viên hợp đồng.

1. Lãnh đạo khoa

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

 Khoa CNTT & NN trực thuộc Ban Giám hiệu có trách nhiệm trực tiếp thực hiện kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh sinh viên, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học, ngành học.

2. Nhiệm vụ:

- Khoa đảm nhiệm giảng dạy môn Tiếng Anh cơ bản và Tiếng anh chuyên ngành cho  các lớp trong toàn trường. Giảng dạy các môn học và mô-đun cho các lớp ngành CNTT gồm: CĐN Quản trị mạng máy tính; CĐN Thiết kế đồ họa; TCN Thiết kế đồ họa và TCN Lắp ráp và sửa chữa máy tính.

 - Tổ chức đào tạo, giảng dạy, học tập, quản lý các lớp học sinh, sinh viên ngành CNTT theo chương trình, kế hoạch được nhà trường phân công;

- Kết hợp với phòng Đào tạo, phòng Khảo thí vào kiểm định chất lượng  xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho từng năm học. Thường xuyên theo dõi và điều chỉnh tiến độ đào tạo phù hợp với các chương trình khung. Đảm bảo chất lượng dạy và học trong khoa;

- Triển khai biên soạn, chỉnh sửa chương trình, thẩm định và nghiệm thu giáo trình các môn học, mô đun của các ngành nghề mà Khoa tham gia giảng dạy.

- Tổ chức thực hiện làm mô hình, học cụ phục vụ công tác giảng dạy;

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp cụ cho đội ngũ giáo viên của Khoa như: Hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, sáng cải tiến, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ…. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo viên thông qua giáo án, kiểm tra hồ sơ giảng dạy và duyệt kế hoạch công tác cá nhân hàng năm của giáo viên;

 - Tổ chức bồi dưỡng luyện thi học sinh giỏi các cấp theo kế hoạch của trường;

 - Tổng hợp và báo cáo kết quả giảng dạy của khoa, bộ môn, chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh cho phòng Đào tạo và phòng Quản lí học sinh theo quy định;

 - Tổ chức thi hết môn học, mô đun, thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy chế hiện hành.

- Quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ, tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn (Tin học và Ngoại ngữ), quản lý, khai thác phòng học, trang thiết bị máy móc, đồ dùng dạy học đảm bảo hiệu quả, an toàn và đúng theo qui định của Hiệu trưởng.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

III. Những thành tích đã đạt được

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và sự ủng hộ của các phòng khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động của khoa  CNTT-NN  và nó đã đem lại hiệu quả công tác đáng khích lệ cho tập thể giáo viên của khoa trong thời gian qua.

+ Tập thể:

-  Bằng khen của Bộ NN và PTNT năm học 1999-2000;

- Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam năm 2011-2012;

- Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam năm 2013-2014;

+ Cá nhân:

            -  02 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ;

              -  04 cá nhân được tặng bằng khen của bộ trưởng Bộ NN & PTNT và Bộ Lao động TB và XH;

              - 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;

              - 03 giáo viên đóng góp sáng cải tiến, giải pháp công nghệ cấp trường;

             - 01 cá nhân được tặng bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Ngoài ra công tác luyện thi học sinh giỏi các cấp cũng đạt được nhiều thành tích đáng kể. Cụ thể:

+ Năm 2012-2013:

- 01 giải nhất; 02 giải nhì; 01 giải ba kỳ thi HSG TCCN( môn Tin học)

- 02 giải nhì; 01 giải ba kỳ thi HSG TCCN ( môn Tiếng Anh)

+ Năm 2013-2014:

- 01 giải ba; 01 giấy chứng nhận tay nghề xuất sắc kỳ thi HSG nghề cấp Quốc gia.

- 02 giải nhì; 01 giải ba kỳ thi HSG TCCN ( môn Tin học)

- 02 giải nhất; 02 giải nhì; 02 giải ba kỳ thi HSG TCCN( môn Tiếng Anh)

 

III. Ngành nghề đào tạo

STT

Mã ngành

Tên ngành

Thời gian đào tạo

01

404080206

Trung cấp nghề Quản trị mạng

2 năm

02

504080206

Cao đẳng nghề Quản trị mạng

3 năm

03

40480208

Trung cấp nghề Thiết kế đồ họa

2 năm

04

50480208

Cao đẳng nghề Thiết kế đồ họa

3 năm

05

40480101

Trung cấp nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy vi tính

2 năm

06

50480101

Cao đẳng nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy vi tính

3 năm

07

 

Trung cấp chuyên nghiệp Hệ thống thông tin văn phòng

2 năm

 

V. Cơ sở vật chất

            Toàn bộ khoa CNTT và NN có 07 phòng học chuyên dùng và các phòng học lý thuyết, trong đó bao gồm 05 phòng học thực hành máy tính cấu hình cao với tổng số 150 máy tính và có đầy đủ các trang thiết bị giảng dạy đi kèm: máy chiếu Projector, máy điều hòa; 01 phòng thực hành lắp ráp cài đặt, sửa chữa với đầy đủ các dụng cụ thực hành; 01 phòng Lab gồm 34 cabin với trang thiết bị hiện đại được đầu tư đồng bộ phục vụ học thực hành Anh văn.

 

VI. Hiệu quả đào tạo

Học sinh sau khi tốt nghiệp được tư vấn làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các tòa nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh máy tính  và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất máy tính, bảo trì máy tính thiết bị linh kiện hoặc có thể tự mở các doanh nghiệp.

                                                                                                                                               

(Biên tập KHOA CNTT & NN)