Các ngành nghề >>

Giới thiệu các ngành nghề 

1. CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

 

Mã nghề: 50520405

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng mô đun, môn học đào tạo: 36

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

Xem chi tiết...

2. CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Mã nghề: 50520801

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng mô đun, môn học đào tạo: 34

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

Xem chi tiết...

.... Đang cập nhật...