Các ngành nghề >>

Giới thiệu các ngành nghề 

1. NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 

 

Tên nghề: Công nghệ ô tô

Cấp trình độ: Cao đẳng nghề

Mã số: 50520201

Thời gian đào tạo: 3 năm

Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập:132 tuần

 

Xem chi tiết...

2. NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN


Tên nghề: Vận hành thi công nền

Cấp trình độ: trung cấp nghề

Mã số: 40510248

Thời gian đào tạo: 1 năm

 

 

Xem chi tiết...

.... Đang cập nhật...