Các ngành nghề >>

Giới thiệu về các nghề 

1. CAO ĐẲNG NGHỀ HÀN

 

 

Tên nghề:  Hàn

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề      

Mã nghề: 50510203

Thời gian đào tạo: 3 năm.

 

Xem chi tiết...


2. TRUNG CẤP NGHỀ HÀN
Tên nghề:
  Hàn

Trình độ đào tạo:  Trung cấp nghề      

Mã nghề: 40510203

Thời gian đào tạo: 2 năm.

 

Xem chi tiết...


2. CAO ĐẲNG NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI


 
1.      Tên nghề: Cắt gọt kim loại

2.      Mã nghề: 50510201
3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

4.      Thời gian đào tạo: 3 năm

 
4. TRUNG CẤP NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠITên nghề:
  Cắt gọt kim loại

Trình độ đào tạo:  Trung cấp nghề      

Mã nghề: 40510201

Thời gian đào tạo: 2 năm.

 

Xem chi tiết...