Giới thiệu về khoa >>

Giới thiệu về Khoa Kinh TếKHOA KINH TẾ

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa

  Năm 1997, Trường Trung học và Dạy nghề Cơ Điện Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo QĐ số 02/NN-TCCB-QĐ ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Khi trường được thành lập, cùng với 1 số khoa khác trong trường, Khoa Kinh tế đã được thành lập. Số lượng giáo viên ban đầu chỉ có 6 người, trình độ chuyên môn chủ yếu là Cử nhân kinh tế. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay số lượng giáo viên của Khoa là 19 người, trong đó có 16 thạc sĩ và 3 cử nhân.

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

2.1. Chức năng

Khoa trực thuộc Ban Giám hiệu có trách nhiệm trực tiếp thực hiện kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh sinh viên, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học, ngành nghề  học.

2.2. Nhiệm vụ

              - Tổ chức đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục học sinh, sinh viên theo chương trình, kế hoạch được nhà trường phân công;

             - Quản lý cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên thuộc khoa. Chấm công lao động, bình xét thi đua, phân công nhiệm vụ và bố trí vị trí làm việc cho các giáo viên;

             - Việc bố trí giờ giảng đối với lãnh đạo, quản lý các khoa, tổ bộ môn trực thuộc và giáo viên tập sự theo đúng Quyết định về định mức giờ giảng của Hiệu trưởng;

             - Tổ chức biên soạn và chỉnh lý chương trình, giáo trình, nghiên cứu và cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy. Lập kế hoạch mua sắm, bổ sung và bảo dưỡng trang thiết bị dạy học hàng năm. Tổ chức thực hiện làm mô hình, học cụ phục vụ công tác giảng dạy;

             - Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp với đào tạo;

             - Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp cụ cho đội ngũ giáo viên của khoa như: Hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, sáng cải tiến, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ, tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm, thâm nhập thực tiễn cho giáo viên theo kỳ học, năm học. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo viên thông qua giáo án, kiểm tra hồ sơ giảng dạy và duyệt kế hoạch công tác cá nhân hàng năm của giáo viên;

             - Tổ chức bồi dưỡng luyện thi học sinh giỏi các cấp theo kế hoạch của trường;

             - Tổng hợp và báo cáo kết quả giảng dạy của khoa, bộ môn, chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh cho phòng Đào tạo và phòng Công tác học sinh theo quy định;

              - Tổ chức thi hết môn học, mô đun, thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy chế hiện hành. Trực tiếp quản lý việc tổ chức học bù, thi lại, học thêm, học lại… và quyết toán các khoản lệ phí với phòng Kế toán – Tài chính;

              - Tổ chức đào tạo ngoài chính quy, quản lý, khai thác phòng học, trang thiết bị máy móc, đồ dùng dạy học đảm bảo hiệu quả, an toàn và đúng theo qui định của Hiệu trưởng. Cấp bảng điểm chi tiết cho học sinh sinh viên khi kết thúc khóa học;

              - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Khoa

 

3.1. Cơ cấu tổ chức

3.2. Ban chủ nhiệm Khoa 

     

3.3. Danh sách tập thể giáo viên khoa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Tạ Thị Kim Anh

Giáo viên

Thạc sĩ

2

Hà Xuân Chung

Giáo viên

Thạc sĩ

3

Pham Thị Hồng Duyên

Giáo viên

Thạc sĩ

4

Tạ Thị Thanh Giang

Giáo viên

Thạc sĩ

5

Trần Văn Hân

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

6

Chu Thị Hồng Hạnh

Giáo viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Thị Hoài

Giáo viên

Thạc sĩ

8

Trần Mai Hương

Giáo viên

Thạc sĩ

9

Vũ Thị Hường

Giáo viên

Thạc sĩ

10

Đỗ Văn Mạnh

Trưởng khoa

Thạc sĩ

11

Lê Thị Điệp Minh

Giáo viên

Thạc sĩ

12

Mai Thị Thu Nga

Giáo vụ

Thạc sĩ

13

Đinh Thanh Nghị

Giáo viên

Cử nhân

14

Trung Xuân Phú

Giáo viên

Cử nhân

15

Phạm Văn Sĩ

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

16

Trần Thị Thanh Tâm

Giáo viên

Thạc sĩ

17

Hoàng Thị Thu Vân

Giáo viên

Thạc sĩ

18

Bùi Thị Hương Xen

Giáo viên

Thạc sĩ

19

Trương Thị Trang

Giáo viên

Cử nhân

4. Các thành tích đạt được từ năm 1997 đến nay

Tập thể:   

    - 08 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

               - 02 bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam

 Cá nhân: 

    - 01 chiến sỹ thi đua cấp Bộ

               - 06 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

               - 02 Bằng Khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam (2013, 2015)

    - 03 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia (2003, 2009, 2012)

    - 07 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

5. Các ngành nghề đào tạo

 

TT

Nghề đào tạo

Trình độ đào tạo

Thời gian

1

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng

2,5 năm

Trung cấp

1,5 năm

Sơ cấp

3 tháng

2

Văn thư hành chính

Cao đẳng

2,5 năm

Trung cấp

1,5 năm

3

Tin học kế toán

Sơ cấp nghề

1-2 tháng

Kế toán thuế

Sơ cấp nghề

1-2 tháng

Ghi sổ kế toán

Sơ cấp nghề

1-2 tháng