Đoàn Thanh Niên >>

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11  

    BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐN                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

             *********

       Số: 11/KH-ĐTN                           Tam Điệp, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng

kỷ niệm 20 năm thành lập trường và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

          Kính gửi:  - BCH Đảng uỷ - BGH nhà trường

    - Các Phòng, Khoa

    - Các Liên chi đoàn; Chi đoàn

    - Các đ/c Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên quản sinh.

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017 - 2018, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. BCH Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng cụ thể như sau:

I. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM.

1. Phát động phong trào thi đua giảng dạy, học tập tốt; các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” đối với tất cả các Liên chi đoàn, Chi đoàn.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực hàng ngày của mỗi đoàn viên thanh niên.

3. Tiếp tục triển khai, chăm sóc các công trình, vườn hoa thanh niên.

4. Bình xét và giới thiệu 3- 5 Đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng.

5. Rà soát, tổng hợp danh sách đoàn viên, thanh niên khóa 21, tổ chức thu sổ đoàn, thu đoàn phí (đối với đoàn viên), sinh hoạt phí (đối với thanh niên chưa vào đoàn) với mức 2.000 đ/ĐVTN/tháng với tất cả các chi đoàn K21.

6. Triển khai tổ chức Đại hội đối với các Chi đoàn K21 có từ 20 Đoàn viên trở lên; Tổ chức kiện toàn BCH Chi đoàn, Ban cán sự lớp đối với các Chi đoàn K19 và các chi đoàn K20 không đủ số lượng 20 Đoàn viên.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO.

1. Văn nghệ:

          Phối hợp cùng Công đoàn trường thành lập Đội hình văn nghệ chuẩn bị Chương trình giao lưu văn nghệ tối 09/11/2017 và phục vụ lễ kỷ niệm sáng ngày 10/11/2017

2. Hội thi Báo tường, thiết kế thiệp điện tử

          - Mỗi chi đoàn 01 sản phẩm với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, nhà trường và tri ân Ngày nhà giáo Việt Nam.

          - Thời gian hoàn thành: 05/11/2017 (nộp về các Liên chi đoàn).

3. Hội thi ảnh qua nhóm facebook đoàn trường

4. Hội trại:

          - Tổng số 15 trại được phân bổ theo các đơn vị:

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TRẠI

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TRẠI

1

Chi đoàn Cơ quan

01

6

Khoa Kinh tế

01

2

Khoa Điện

04

7

Khoa CNTT&NN

01

3

Khoa CKĐL

03

8

Khoa KHCB

01

4

Khoa CKCT

02

9

TTGTVL Đồng Tháp

01

5

Khoa Xây dựng

01

 

 

 

          - Các đ/c lãnh đạo khoa chỉ đạo, các đ/c Bí thư liên chi đoàn phụ trách trại của đơn vị mình, các đ/c giáo viên chủ nhiệm cùng tham gia công tác quản lý trại.

          - Các đơn vị không có hoặc số lượng HSSV không đảm bảo có thể điều động HSSV đơn vị khác tham gia cắm trại.

          - Yêu cầu các trại cắm đúng quy chuẩn, kích thước của Ban tổ chức, khuyến khích các trại tự làm, hạn chế việc thuê khung rạp, loa đài.

          - Thời gian cụ thể:

            + Thứ năm ngày 09/11/2017:

·        7h - 8h: Các đơn vị tập kết vật liệu về vị trí cắm trại.

·        8h: Tập trung, phát lệnh cắm trại.

·        8h15-11h: Các đơn vị tiến hành cắm trại.

·        15h: Chấm trại lần 1.

·        15h30 - 17h30: Tham gia các trò chơi.

·        19h30: Chương trình giao lưu Hội trại.

  + Thứ sáu ngày 10/11/2017:

·        7h-8h30: Tham gia các trò chơi

·        8h30-10h: Mit tinh kỉ niệm 20 năm thành lập trường.

·        10h30: Chấm trại lần 2.

·        11h15: Phát lệnh dỡ trại.

5. Giải bóng đá, bóng chuyền HSSV 20/11/2017.

- Thành phần: 04 đội (Khoa Điện; CKĐL; CKCT; Xây dựng).

- Các đội thi đấu theo lịch của Ban tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. BCH đoàn trường: Xây dựng Kế hoạch tổng thể trình BGH nhà trường xét duyệt.

2. Phân công phụ trách các nội dung:

          a. Đ/c Phạm Thành Nhơn: Phụ trách chung, phụ trách trực tiếp công tác tổ chức hội trại, tổ chức hội thi rung chuông kiến thức.

          b. Đ/c Phạm Đức Long: Phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền, lập kế hoạch tổ chức Đại hội và kiện toàn các Chi đoàn (Thời gian hoàn thành: 30/10/2017).

          c. Đ/c Vũ Trọng Nghĩa, Hà Xuân Chung: Kết hợp với Công đoàn trường thành lập và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

          d. Đ/c: Nguyễn Trung Toàn: Tổ chức hội thi rung chuông kiến thức, hội thi ảnh qua facebook và hội thi báo tường.

          e. Đ/c Hoàng Điệp Anh: Rà soát và kiện toàn Danh sách đội thanh niên xung kích năm học 2017 – 2018.

          f. Đ/c Trần Xuân Đông: Tổ chức các trò chơi hội trại.

          g. Đ/c Lã Thị Hải Yến: Xây dựng kế hoạch, phát động Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

          h. Đ/c Tạ Ngọc Nguyên, Đ/c Phạm Đỗ Dũng Minh: Lập kế hoạch, tổ chức giải bóng đá, chuyền HSSV.

          i. Đ/c Trần Phương Linh: Tổng hợp danh sách tham gia các hoạt động, trò chơi của các LCĐ, Chi đoàn, phụ trách công tác hậu cần hội trại.

          k. Các đ/c Bí thư LCĐ: Tổng hợp Danh sách Đoàn viên; thu sổ đoàn, đoàn phí, sinh hoạt phí K21 (Thời gian hoàn thành: 30/10/2017).

3. BCH Đoàn trường tổ chức Hội nghị BCH mở rộng vào 17h thứ 2 ngày 16/10 tại phòng Hội thảo nhà học chính để thống nhất triển khai các nội dung, đề nghị các đ/c UV BCH Đoàn trường, các đ/c Bí thư và Lớp trưởng các Chi đoàn có mặt dự họp đầy đủ, đúng giờ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, BCH Đoàn trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BCH Đảng uỷ, BGH nhà trường và sự phối hợp, tạo điều kiện của các phòng, khoa để đoàn trường triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

BGH DUYỆT                                            T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                      BÍ THƯ

                                                                              

                            

     Đã ký                                                         Phạm Thành Nhơn