Thư viện >>

Thông báo sách mới (15/05/2014)STT Mã sách Tên Sách Tác Giả  NXB
1 KT1899     Bài tập kế toán ngân hàng thương mại Hà Minh Sơn Tài Chính
2 KT1269     Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo Phạm Thị Kim Vân Tài Chính
3 KT2159     Bài tập thực hành quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Huyền Kinh tế quốc dân
4 KT1321     Bài tập xác suất và thống kê toán Nguyễn Văn Cao Kinh tế quốc dân
5 KT2099     Các tập quán quốc tế về L/C Nguyễn Đình Dỵ Lao động xã hội
6 KT602      Câu hỏi và bài tập môn thuế Lê Xuân Trường Tài Chính
7 KT199      Câu hỏi và bài tập phân tích đầu tư chứng khoán Hoàng Văn Quỳnh Tài Chính
8 KT826      Chính sách tài khóa Nguyễn Văn Dần Tài Chính
9 KT1781     Giáo án giảng dạy modun khởi nghiệp kinh doanh Phạm Thị Kim Oanh Nông nghiệp
10 KT1548     Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty Nguyễn Mạnh Quân Kinh tế quốc dân
11 KT054      Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh Hoàng Văn Hoa Kinh tế quốc dân
12 KT1486     Giáo trình kế toán doanh nghiệp - CDN Đồng Thị Vân Hồng Lao động
13 KT232      Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp Đoàn Xuân Tiến Tài Chính
14 KT2060     Giáo trình kế toán tài chính  Ngô Thế Chi Tài Chính
15 KT084      Giáo trình kế toán tài chính Ngô Thế Chi Tài Chính
16 KT069      Giáo Trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp Đặng Thị Loan Kinh tế quốc dân
17 KT295      Giáo trình khởi sự kinh doanh Nguyễn Ngọc Huyền Kinh tế quốc dân
18 KT1724     Giáo trình kinh tế học vi mô Phạm Văn Minh Giáo dục
19 KT1009     Giáo trình kinh tế ngooại thương Bùi Xuân Lưu Lao động xã hội
20 KT1306     Giáo trình kinh tế phát triển Nguyễn Đình Hợi Tài Chính
21 KT901      Giáo trình kinh tế phát triển Phan Ngọc Linh Kinh tế quốc dân
22 KT948      Giáo trình kinh tế quốc tế Đỗ Đức Bình Kinh tế quốc dân
23 KT673      Giáo trình kinh tế thương mại Đặng Đình Đào Kinh tế quốc dân
24 KT1078     Giáo trình kỹ năng thuyết trình Dương Thị Liễu Kinh tế quốc dân
25 KT1869     Giáo trình kỹ nghệ phần mềm Hàn Viết Thuận Kinh tế quốc dân
26 KT2144     Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp Lương Văn Úc Kinh tế quốc dân
27 KT2129     Giáo trình lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt Kinh tế quốc dân
28 KT519      Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế Phạm Quang Phan Giáo dục
29 KT643      Giáo trình lý thuyết kiểm toán Đậu Ngọc Châu Tài Chính
30 KT1000     Giáo trình lý thuyết kiểm toán Nguyễn Viết lợi Tài Chính
31 KT489      Giáo trình lý thuyết sác xuất và thống kê toán Nguyễn Cao Văn Kinh tế quốc dân
32 KT1291     Giáo trình lý thuyết tài chính Dương Đăng Chinh Tài Chính
33 KT1739     Giáo trình marketing căn bản Phạm Thị Huyền Giáo dục
34 KT474      Giáo trình marketing căn bản Trần Minh Đạo Kinh tế quốc dân
35 KT214      Giáo trình mô hình tăng trưởng kinh tế Trần Thọ Đạt Kinh tế quốc dân
36 KT534      Giáo trình nghiệp vụ thuế Nguyễn Thị Liên Tài Chính
37 KT414      Giáo trình phân tích báo cáo tài chính Nguyễn Năng Phúc Kinh tế quốc dân
38 KT870      Giáo trình phân tích kinh doanh Nguyễn Văn Công Kinh tế quốc dân
39 KT628      Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán Nguyễn Đăng Nam Tài Chính
40 KT444      Giáo trình pháp luật kinh tế Lê Thị Thanh Tài Chính
41 KT429      Giáo trình pháp luật kinh tế Ng Hợp Toàn Kinh tế quốc dân
42 KT459      Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh Trần Việt Lâm Kinh tế quốc dân
43 KT310      Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế Đỗ Hoàng Toàn Kinh tế quốc dân
44 KT1987     Giáo trình quản trị học - Tài ChínHà nội, CDN Đồng Thị Vân Hồng Lao động
45 KT718      Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Phạm Quang Trung Kinh tế quốc dân
46 KT280      Giáo trình quản trị văn phòng Nguyễn Thành Độ Kinh tế quốc dân
47 KT247      Giáo trình thống kê kinh tế Bùi Đức Triệu Kinh tế quốc dân
48 KT688      Giáo trình tin học ứng dụng Hàn Viết Thuận Kinh tế quốc dân
49 KT325      Hệ thống Bài tập kế toán tài chính - T2 Quách Thị Đoan Trang Lao động xã hội
50 KT2174     Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp Bùi Văn Vần Tài Chính
51 KT703      Kinh tế học vi mô phần 2 Cao Thúy Xiêm Kinh tế quốc dân
52 KT841      Lý thuyết và chính sách thuế Hoàng Văn Bằng Tài Chính
53 KT658      Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp Dương Nhạc Tài Chính
54 KT1884     Phân tích tài chính doanh nghiệp lý thuyết và thực hành Nguyễn Trọng Cơ Tài Chính
55 KT1587     Phát triển bền vững ở Việt nam Ngô Thắng Lợi Lao động xã hội
56 KT796      Phát triển hoạt động tài chính vi mô ở doanh nghiệp Đào Văn Hùng Lao động xã hội
57 KT1602     Phương pháp thống kê trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.... Phạm Thị Kim Vân Tài Chính
58 KT2114     Thực hành kiểm toán - 1 số bộ phận cơ bản của báo cáo tài chính Lưu Đức Tuyên Tài Chính
59 KT811      Tình huống thực hành nghiệp vụ hải quan Nguyễn Thị Thương Huyền Tài Chính
60 Đ0368      Cơ Điện Tử-57 Tự Thiết Kế-Lắp ráp mạch điện thông minh Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
61 Đ1480      Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng Nguyễn Đức Lợi Giáo dục
62 Đ1226      Giáo trình cung cấp điện Ngô Hồng Quang Giáo dục
63 Đ1301      Giáo trình điện tử công suất Trần Trọng Minh Giáo dục
64 Đ1350      Giáo trình điện tử dân dụng Nguyễn Thanh Trà Giáo dục
65 Đ1634      Giáo trình khí cụ điện Đào Hoa Việt Giáo dục
66 Đ0901      Giáo trình kỹ thuật điện Đặng Văn Đào Giáo dục
67 Đ1062      Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện Phan Đăng Khải Giáo dục
68 Đ0308      Giáo Trình Kỹ Thuật Nhiệt Trần Văn Phú Giáo dục
69 Đ0658      Giáo trình lý thuyết mạch Hồ Anh Túy Giáo dục
70 Đ0544      Giáo trình lý thuyết mạch điện Lê Văn Bảng Giáo dục
71 Đ1599      Giáo trình máy điện _CĐN,TCN Đào Hoa Việt Giáo dục
72 Đ1526      Giáo trình thiết kế hệ thống lạnh Nguyễn Đức Lợi Giáo dục
73 Đ0701      Giáo trình vật liệu điện Nguyễn Viết Hải Lao động xã hội
74 Đ0095      HD Thiết Kế Lắp Đặt Điện Phạm Ngọc Khôi Khoa học kỹ thuật
75 Đ0716      Hệ thống điều khiển khí nén Nguyễn Ngọc Phương Giáo dục
76 Đ0847      Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
77 Đ1388      Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện dân dụng Nguyễn Trọng Thắng Khoa học kỹ thuật
78 Đ0323      Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt Mạng Điện Khu Dân Cư Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
79 Đ0353      Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt mạng điện trung tâm thương mại Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
80 Đ0338      Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt Mạng Điện Xí Nghiệp CN Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
81 Đ0559      Hướng dẫn thực hành kỹ nghệ lạnh Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
82 Đ0574      Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp Trần Duy Phụng Khoa học kỹ thuật
83 Đ0508      Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà Trần Duy Phụng Khoa học kỹ thuật
84 Đ0786      Kỹ thuật điện Nguyễn Ngọc Lân Lao động xã hội
85 Đ1047      Kỹ thuật điện lạnh Phạm Văn Chới Giáo dục
86 Đ0947      Kỹ thuật điện tử cơ bản Vũ Quang Hồi Xây dựng
87 Đ1619      Kỹ thuật mạch điện tử 1_CĐN,TCN Nguyễn Viết Nguyên Giáo dục
88 Đ0412      Kỹ thuật mạch điện tử Nguyễn Viết Nguyên Giáo dục
89 Đ1032      Kỹ thuật số Nguyễn Viết Nguyên Giáo dục
90 Đ0110      Máy Điện Và Mạch Điều Khiển Nguyễn Trọng Thắng Khoa học kỹ thuật
91 Đ0975      Sử dụng và sửa chữa các loại máy biến áp nhỏ Bùi Văn Yên Giáo dục
92 Đ0739      Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Đức Lợi Khoa học kỹ thuật
93 Đ0529      Sửa chữa và quấn lại động cơ điện Bùi Văn Yên Giáo dục
94 Đ1403      Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
95 Đ0458      Thực hành sửa chữa máy điện thoại Nguyễn Văn Huy Giáo dục
96 Đ1511      Thực hành sửa chữa ti vi màu Nguyễn Văn Huy Giáo dục
97 Đ0473      Tự động hóa quá trình sản xuất Hồ Viết Bình Khoa học kỹ thuật
98 CT0075     Bộ luật dân sự Nguyễn Duy Hùng Chính trị quốc gia
99 CT0060     Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Viết Thông Chính trị quốc gia
100 CT1299     Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh - CĐN Bộ LĐTBXH Lao động xã hội
101 CT0030     Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn văn Phùng Chính trị quốc gia
102 CT0045     Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác Lênin Nguyễn Viết Thông Chính trị quốc gia
103 CT0305     Giáo trình pháp luật Hệ nghề Bộ Lao Động Lao động xã hội
104 CT1030     Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Đặng Xuân Kì Chính trị quốc gia
105 CT0580     Hiến pháp nước CHXHCNVN Nguyễn Duy Hùng Chính trị quốc gia
106 CT0595     Luật hôn nhân và gia đình 2000 sửa đổi 2010 Nguyễn Duy Hùng Chính trị quốc gia
107 CT0665     Luật tổ chức chính phủ  Hoàng Chí Dũng Chính trị quốc gia
108 CT0544     Luật tổ chức quốc hội 2001 sửa đổi 2007 Hoàng Chí Dũng Chính trị quốc gia
109 CT0234     Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia
110 CT0107     Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa  Nguyễn Đức Bình Chính trị quốc gia
111 CK0197     Bài tập cơ học kỹ thuật Đỗ Sanh Giáo dục
112 CK0529     Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế Giáo dụcVN
113 CK0074     Chế độ cắt gia công cơ khí Nguyễn Trọng Đào Khoa học kỹ thuật
114 CK0466     Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Trọng Bình Giáo dục
115 CK0245     Giáo trình bào Đỗ Kim Đồng Lao động
116 CK0048     Giáo trình công nghệ Hàn Nguyễn Thúc Hà Giáo dục
117 CK0426     Giáo trình công nghệ Hàn MIG Nguyễn Văn Thành Lao động xã hội
118 CK0131     Giáo trình kỹ thuật nguội Phí Trọng Hảo Giáo dục
119 CK0212     Giáo trình mài Phạm Minh Đạo Lao động
120 CK0015     Giáo trình Phay Nguyễn Thị Quỳnh Lao động xã hội
121 CK0599     Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
122 CK0089     Hướng dẫn thiết kế dụng cụ cắt kim loại Nguyễn Thị Phương Giang Giáo dục
123 CK0357     Hướng dẫn thực hành Gò- Hàn Trần Văn Niên Khoa học kỹ thuật
124 CK0104     Nguyên lý cắt Hoàng Văn Điện Giáo dục
125 CK0514     Sức bền vật liệu Bùi Thị Thoi Lao động xã hội
126 CK0495     Sức bền vật liệu tập 2 Lê Quang Minh Giáo dục
127 CK0568     Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp Giáo dục
128 ĐL0111     Giáo trình vẽ kĩ thuật Trần Hữu Quế Giáo dục
129 ĐL0016     Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới Trần Thế San Khoa học kỹ thuật
130 ĐL0126     Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp Nguyễn Thành Trí Khoa học kỹ thuật
131 ĐL0031     Hướng dẫn sửa chữa bảo trì xe ô tô đời mới  Tăng Văn Mùi Khoa học kỹ thuật
132 ĐL0001     Thủy lực và máy thủy lực Phùng Văn Khương Giáo dục
133 TH0510     Access 2000 lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu Nguyễn Đình Tê Lao động xã hội
134 TH0346     Bài tập ngôn ngữ C Huỳnh Tấn Dũng Lao động xã hội
135 TH0241     Các thủ thuật trong FLASH Nguyễn Trường Sinh Thống kê
136 TH0615     Cở sở dữ liệu giáo trình nhập môn Phương Lan Lao động xã hội
137 TH0271     Lâp trình mạng trên windows Vũ Nguyên Lao động xã hội
138 TH0316     Lâp trình SQL căn bản Đoàn Thiện Ngân Lao động xã hội
139 TH0540     Lập trình trò chơi với Flash Nguyễn Trường Sinh Phương Đông
140 TH0555     Mã hóa thông tin với JAVA  Bùi Doãn Khanh Lao động xã hội
141 TH0495     Sổ tay PHP và Mysql Nguyễn Trường Sinh Lao động xã hội
142 TH0480     Sổ tay HTML và JAVASCRIPT Nguyễn Trường Sinh Lao động xã hội
143 TH0432     SQL server 2005 xây dựng ứng dụng quản lý kế toán Phạm Hữu Khang Lao động xã hội
144 TH0361     Thành thạo ORACLE 9i Nguyễn Ngọc Minh Thống kê
145 TH0525     Thiết kế 3D trong Flash Lê Minh Hoàng Lao động xã hội
146 TH0331     Thiết kế FLASH với các thành phần dựng sẵn Nguyễn Trường Sinh Lao động xã hội
147 TH0585     Triển khai hệ thống mạng Wireless Tô Thanh Hải Lao động xã hội
148 TH0402     Vẽ kỹ thuật bằng AUTOCAD Nguyễn Văn Tiến Giáo dục
149 TH0256     Windows 2000s cài đặt và quản trị Phạm Thế Bảo Phương Đông
150 XD0074     Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi Nguyễn Văn Quảng Xây dựng
151 XD1062     Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và nghiệm thu tường xây Bộ Xây dựng Xây dựng
152 XD0622     Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo Đỗ Minh Toàn  Xây dựng
153 XD0111     Địa chất thủy văn công trình Nguyễn Uyên Xây dựng
154 XD0307     Định mức dự toán xây dựng công trình Bộ Xây dựng Xây dựng
155 XD0357     Giáo trình cấu tạo kiến trúc Bộ Xây Dựng Xây dựng
156 XD0881     Giáo trình định mức và đơn giá trong xây dựng  Bộ Xây Dựng Xây dựng
157 XD0292     Giáo trình kinh tế xây dựng  Đinh Văn Khiên Xây dựng
158 XD0277     Giáo trình kỹ thuật thi công Tạ Thanh Vân Xây dựng
159 XD0262     Giáo trình lập định mức xây dựng Nguyễn Bá Vy Xây dựng
160 XD0896     Giáo trình pháp luật về xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng
161 XD0402     Giáo trình quản lý xây dựng Lê Thị Thanh Xây dựng
162 XD0464     Giáo trình tổ chức thi công xây dựng Nguyễn Huy Thanh Xây dựng
163 XD0001     Hướng dẫn thiết kế thi công chống thấm Đặng Đình Minh Xây dựng
164 XD0141     Kiến trúc ĐÔNG DƯƠNg Lê Minh Sơn Xây dựng
165 XD0805     Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên  Nguyễn Tăng Nguyệt Thu Xây dựng
166 XD0571     Máy và thiết bị thi công  Phạm Huy Chính Xây dựng
167 XD0232     Máy xây dựng Nguyễn Đặng Cường Xây dựng
168 XD0850     Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Bùi Ngọc Toàn Xây dựng
169 XD0443     Phần mềm SIGMAW phân tích ứng suất biến dạng và tính toán lún Đỗ Văn Đệ Xây dựng
170 XD0126     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Đỗ Đình Đức Xây dựng
171 XD0694     Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước Trịnh Xuân Lai Xây dựng
172 XD0059     Sổ tay giám sát thi công công trình xây dựng Triệu Lâm Xây dựng
173 XD0544     Sổ tay khảo sát thiết kế quản lý vận hành  Trịnh Xuân Lai Xây dựng
174 XD0164     Sổ tay tính toán thủy lực  Kiễlep Xây dựng
175 XD1069     Thiết kế điển hình khu trung tâm văn hóa thể thao cấp xã Bộ xây dựng Xây dựng
176 XD0679     Thiết kế kết cấu thép  Đoàn Định Kiến Xây dựng
177 XD0664     Tiếng anh chuyên ngành xây dựng và kiến trúc xây dựng…. Vi Thị Quốc Khánh Xây dựng
178 XD0247     Tổ chức xây dựng công trình Nguyên Huy Thanh Xây dựng
179 XD0835     Trang thiết bị kỹ thuật công trình xây dựng Phạm Việt Anh Xây dựng
180 XD0820     Ứng dụng Msrroject 2007 trong lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng Lương Đức Long Xây dựng
181 XD0911     Vật liệu và sản phẩm trong xây dựng Phùng Văn Lự Xây dựng
182 XD0387     Vẽ mĩ thuật Lê Đức Lai Xây dựng


Ghi chú Ngành/ nghề Tổng số đầu sách:182
KT Kinh tế Số lượng:2730  
Đ Điện- ĐTĐH Ngày 15 tháng 05 năm 2014.
CT Chính trị TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN
CK Cơ khí chế tạo    
ĐL Cơ khí Động lực    
TH Công nghệ thông tin    
XD Xây dựng