Thư viện >>

Nội quy Trung tâm thông tin-Thư viện TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN

NỘI QUY TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN

I. QUY ĐỊNH CHUNG           

1. Bạn đọc đến khai thác thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện phải xuất trình Thẻ Sinh viên và phiếu yêu cầu.

2. Không được dùng thẻ của người khác.

     3. Giữ gìn nếp sống văn minh, trật tự, vệ sinh tại thư viện.

II. NỘI QUY PHÒNG ĐỌC

1. Bạn đọc được đọc tại chỗ tối đa 02 cuốn/1 lần.

     2. Không được mang sách, báo, tài liệu ra khỏi phòng đọc.

III. NỘI QUY PHÒNG MƯỢN

     1. Bạn đọc được mượn tối đa 03 cuốn sách.

     2. Thời gian mượn không quá 20 ngày tính từ ngày mượn. Nếu có nhu cầu mượn tiếp thì phải đến thư viện làm thủ tục xin gia hạn.

IV. NỘI QUY PHÒNG INTERNET

+  Không được tự ý tháo lắp các thiết bị.

+ Không được truy cập vào các trang không lành mạnh.

+ Khi có sự cố phải báo ngay với cán bộ thư viện.

V. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

            Phải trả sách đúng thời hạn, không làm rách và viết, vẽ lên sách báo tài liệu. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

                                                                                             

                                                              Tam Điệp, ngày 10 tháng 4 năm 2014.