Thư viện >>

Danh sách độc giả (HSSV) mượn sách quá hạn 

STT

Ngày mượn

Tên độc giả

Lớp/Khoa

Tên Sách

Ngày hẹn trả

1

21/10/2014

Hà Thị Châm

15AK18

Luật kinh tế

10/11/2014

2

21/10/2014

Hà Thị Châm

15AK18

Luật doanh nghiệp 2005 bổ sung 2013

10/11/2014

3

21/10/2014

Phạm Thị Kiều Trang

15AK18

Giáo Trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

10/11/2014

6

21/10/2014

Phạm Thị Kiều Trang

15AK18

Luật doanh nghiệp 2005 bổ sung 2013

10/11/2014

7

23/10/2014

Trần Văn Bôn

6BK17

Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng

12/11/2014

8

27/10/2014

Bùi Văn Linh

C5A.18

Vẽ kỹ thuật

17/11/2014

9

27/10/2014

Bùi Văn Linh

C5A.18

Hướng dẫn sửa chữa bảo trì xe ô tô đời mới

17/11/2014

10

28/10/2014

Đỗ Huy Lập

C5a.18

Hệ thống thắng trên xe ô tô

17/11/2014

11

28/10/2014

Đỗ Huy Lập

C5a.18

Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới

17/11/2014

12

27/10/2014

Đỗ Văn Tiến

C5A.18

Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô xe máy

17/11/2014

13

27/10/2014

Đỗ Văn Tiến

C5A.18

Giáo trình vẽ kĩ thuật

17/11/2014

14

27/10/2014

Đỗ Văn Tiến

C5A.18

Sửa chữa gầm ô tô

17/11/2014

15

15/10/2014

Định Huy Hòa

C9BK18

Bài tập vẽ kỹ thuật

04/11/2014

16

15/10/2014

Định Huy Hòa

C9BK18

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1

04/11/2014

17

15/10/2014

Định Huy Hòa

C9BK18

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2

04/11/2014

18

15/10/2014

Trịnh Ngọc Huy

C9BK18

Bài tập vẽ kỹ thuật

04/11/2014

19

15/10/2014

Trịnh Ngọc Huy

C9BK18

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1

04/11/2014

20

24/09/2014

Ninh Văn Vương

C5AK17

Tài liệu sửa chữa ô tô

14/10/2014


Đề nghị các em trả sách trước ngày 31/01/2015.

 


                                                      Tam Điệp, ngày 15 tháng 01 năm 2015

                                              Người lập

                                  

                                                Vũ  Văn Dũng