Tin tức(Khoa CNTT_NN) >>

Thông báo nộp đơn học bù, thi lại, học lại (Khoa CNTT&NN) THÔNG BÁO

( V/v nộp đơn học bù, thi lại, học lại)

Khoa CNTT & NN thông báo tới tất cả các HSSV còn nợ các môn Anh văn cơ bản, Anh văn CN, Tin học VP thuộc các hệ TCCN, TCN và CĐN vì lý do: Nhập học muộn, nghỉ quá số tiết quy định, vắng thi, thi lại . Các em viết đơn xin học bù, học lại, thi lại nộp về khoa CNTT & NN ( Tầng 2, giảng đường 1 , cơ sở 1) trước ngày 15/01/ 2015 để Khoa bố trí lịch học bù, học lại và thi lại .

      Khoa CNTT & NN yêu cầu HSSV chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm túc.

     Quá thời gian trên, Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào

                                                                                                                                                                                                       Ngày 24/12/2015

                                                                                                                                                                                                                              KHOA CNTT & NN