Tin tức(Khoa Điện) >>

PHONG TRÀO LÀM MÔ HÌNH HỌC CỤ VÀ SÁNG KIẾN TẠI KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TĐH
 

  Khoa Điện - Điện TĐH hiện có 36 cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy tại trường và 11 cơ sở liên kết. Trong những năm qua mặc dù công việc giảng dạy nhiều do số lớp đông, trải trên nhiều địa bàn khác nhau. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng giảng dạy song song với việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cũng như kỹ năng nghề, Khoa Điện - Điện TĐH luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào làm mô hình học cụ và sáng kiến cải tiến .

 

   Phong trào làm mô hình học cụ và sáng kiến cải tiến được triển khai sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực, toàn thể cán bộ  giáo viên  hưởng ứng nhiệt tình. Trọng tâm của phong trào này là chế tạo ra các mô hình học cụ những giải pháp hữu ích nhằm  tăng hiệu quả giảng dạy, giảm chi phí, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, cải thiện điều kiện giảng dạy và học tập….

Qua phong trào này hàng năm Khoa Điện - Điện TĐH đều có các mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến đạt cấp trường và cấp tỉnh và đặc biệt năm 2013 có 2 mô hình tham gia và đạt giải nhì và ba tại cuộc thi mô hình tự làm toàn quốc được tổ chức tại Đà Nẵng.

Một số mô hình tiêu biểu của Khoa Điện - Điện TĐH:

 
Biên tập: Th.s Nguyễn Minh Tân