Tin tức(Khoa Điện) >>

Lịch học bù thi lại(Khoa Điện - Điện TĐH) TRƯỜNG CĐN CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

                  KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TĐH

 

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC BÙ, HỌC LẠI

CHO SINH VIÊN CÁC LỚP CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, khoa Điện - điện TĐH tổ chức các lớp học bù, học lại các môn học/mô-đun do Khoa giảng dạy trong toàn khoá học cho các lớp Cao đẳng nghề Khoá 17 với kế hoạch như sau:

- Làm đơn và nộp lệ phí: từ 01/03/2016 đến 11/03 /2016

 Sinh viên nhận đơn tại VP khoa, làm đơn và đóng lệ phí theo lớp hoặc từng học sinh.

- Sau khi các sinh viên đã đăng ký, khoa sẽ xếp lịch học lần lượt cho từng môn học/ mô-đun (Lịch học sẽ được dán tại bảng thông báo của khoa Điện - Điện TĐH).

Yêu cầu các học sinh/ sinh viên trong diện phải học bù, học lại chấp hành nghiêm quy chế trên.

 Ngày 22 tháng 02 năm 2016

                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                  (đã ký)

                                                                Nguyễn Huy Hoàng