Tin tức(Khoa Điện) >>

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TĐH NĂM 2016Thời gian

Giáo viên

MH/ MĐ

Lớp

Tuần 40

(16-20/5)

Võ Thanh An

MĐ 17: Máy điện 1

 

Hồ Chí Dân

MĐ 21: Đo lường điện lạnh

6B-K19

Hoàng Thị Hoài Thu

MH 38: Công nghệ làm lạnh mới

C6B1-K17

Tuần 41

 (23-27/5)

Nguyễn Linh Phương

MH 18: Cung cấp điện

 

Vũ Xuân Thủy

MĐ 26: Máy Radio Casette

C4A-K18

Lê Ngọc Tưởng

MĐ 24: Kỹ thuật Lắp đặt điện

 

Tuần 42

(30/5-3/6)

Phạm Thị Hương Sen

MH 21: Điện tử công suất

7A-K19

Lương Thùy Linh

MĐ 18: Kỹ thuật Vi điều khiển

C4A-K19

Trịnh Văn Hùng

MĐ 27: HTML dân dụng và thương nghiệp

C6A-K18

Tuần 43

(6-10/6)

Trần Minh Khuê

MĐ 22: Trang bị điện 1

C7B-K18

Bùi Thế Văn

MĐ 30: PLC cơ bản

C7A-K18

Trần Thị Lanh

MĐ 16: Đo lường điện

7A-K20

Tuần 44

 (13-17/6)

Bùi Minh Vượng

MH 23: Trang bị điện 2

C7A/B-K18

Trần Thế Cương

HP 30: Thực hành điện tử

14B-K19

Giang Hoài Nam

MĐ 28: Ch. đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ

 

Tuần 45

(20-24/5)

Đào Quang Thắng

MĐ 19: Vẽ mạch điện tử

C4A-K19

Nguyễn Trung Toàn

MĐ 24: Hệ thống Camera giám sát

C4A-K18

 
                                                                                    Ngày 05 tháng 5 năm 2016

              KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TĐH