Bài viết (Khoa KT) >>

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA KINH TẾ 2016 TRƯỜNG CĐN CƠ ĐIỆN XD VIỆT XÔ

                KHOA KINH TẾ

 

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA 2016

- Căn cứ kế hoạch hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp khoa 2016 của Trường CĐN Cơ Điện XD Việt Xô;

- Căn cứ kế hoạch giảng dạy, Khoa Kinh tế xây dựng kế hoạch hội giảng cấp khoa 2016.

1. Thời gian hội giảng: từ 09/05/2016 đến 24/06/2016

2. Địa điểm hội giảng: Các phòng học Khoa kinh tế tại CS2, CS3

3. Số lượng giáo viên tham gia: 10 giáo viên (có danh sách kèm theo)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HỘI GIẢNG CẤP KHOA 2016

 

TT

Họ và tên

Tên MH/MĐ

Thời gian

Địa điểm

 1

Trần Xuân Đông

Kinh tế vi mô

Tiết 2, chiều 20/6

P12-CS2

2

Bùi Thị Hương Xen

Kế toán 2

Tiết 2, sáng 9/6

P12-CS2

3

Chu Thị Hồng Hạnh

Kinh tế vi mô

Tiết 2, sáng 17/6

P12-CS2

4

Hà Quốc Đông

LHS và NHS vào...

Tiết 1, sáng 16/6

Đồng Tháp

5

Vũ Thị Hường

TH kế toán máy

Tiết 2, sáng 16/5

P. máy-CS2

6

Mai Thị Thu Nga

Kế toán 1

Tiết 2, sáng 9/5

P12-CS2

7

Tạ Thị Thanh Giang

Kinh tế vi mô

Tiết 2, sáng 15/6

P12-CS2

8

Đinh Thanh Nghị

Toán kinh tế

Tiết 2, sáng 7/6

CS3

9

Hoàng Thị Thu Vân

Tài chính DN

Tiết 3, chiều 30/5

P12-CS2

10

Trần Mai Hương

Kế toán 1

Tiết 2, sáng 10/6

P12-CS2

(Tải file chi tiết..)  

 

                                                  Tam Điệp, ngày 5 tháng 5 năm 2016.

                                                             KHOA KINH TẾ


                                                             Đỗ Văn Mạnh