Tuyển sinh GTVL&HTQT >>

Lịch nhập học năm 2016 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN

XÂY DỰNG VIỆT XÔ

                                                

Số: 673 /TB-TrCĐN-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày  22  tháng 7  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc nhập học khóa 20 đợt II năm học 2016 - 2017

 

Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô thông báo thời gian nhập học khóa 20 đợt 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Thời gian nhập học:  ngày 08/8/2016

 - Sáng: 7h - 11h

 - Chiều: 13h - 15h

II. Địa điểm làm thủ tục nhập học:

 - Hội trường lớn - Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô

    (Số 184 Quyết Thắng - P. Trung Sơn - TP. Tam Điệp - Ninh Bình).

III. Hồ sơ nhập học:

1. Giấy báo nhập học. 

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận và đóng dấu của địa phương hoặc cơ quan.

3. Học bạ, bằng tốt nghiệp THPT (Bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (CĐ)

4. Học bạ, bằng tốt nghiệp THCS (Bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (TC)

5. Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân và 05 ảnh màu cỡ 3 x 4.

6. Phiếu thay đổi hộ khẩu, bản khai nhân khẩu và giấy tạm vắng do Công an xã, phường cấp.

7. Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (Nếu có) và tiền đoàn phí.

8. Quyết định cử đi học (Nếu là công nhân viên), quyết định xuất ngũ (Nếu là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự).

9. Giấy di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự .

10. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

11. Các khoản tiền phải nộp (đã có thông báo gửi cho từng người học).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NGƯT-Ths. Phạm Thanh Bình