Tuyển sinh GTVL&HTQT >>

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LÁI XE GẮN MÁY A1/ XE HAI BÁNH 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

                                                

Số:  891/TB-TrCĐN-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày  21  tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LÁI XE GẮN MÁY A1/ XE HAI BÁNH

           

            Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô phối hợp với Sở giao thông vận tải Ninh Bình mở lớp đào tạo sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1 cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi lấy GPLX

- Từ 18 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh).

- Có đủ sức khỏe

- Với người nước ngoài, cần thêm giấy phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam và phải đọc, hiểu và viết được tiếng Việt.

2. Hồ sơ xin dự sát hạch GPLX

- Đơn xin dự thi (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận sức khỏe (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu (không cần công chứng)

3. Kinh phí và địa điểm học

            Kinh phí khóa học: 650.000 đồng (bao gồm: lệ phí hồ sơ, học phí, phí sát hạch, phôi bằng, ảnh, tài liệu học  tập, lệ phí khám sức khỏe)

            Địa  điểm học: Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô

Đăng ký mua và nộp hồ sơ tại Phòng Tuyển sinh, giới thiệu việc làm và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô.

Số 184, Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình.

ĐT liên hệ: 0303 776 322; 0985 641 365; 0906.293.592

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                        (Đã ký)

  

NGƯT-Ths. Phạm Thanh Bình