Tin tức(Khoa Điện) >>

KẾ HOẠCH THI ĐUA CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI VÀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích: 

- Khơi dậy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” – “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn với thầy cô;
- Tạo không khí thi đua sôi nổi giữa tập thể cán bộ giáo viên trong Khoa Điện - Điện TĐH , thi đua giữa các lớp và cá nhân học sinh trong học tập và rèn luyện;
- Giúp cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường có những sân chơi thật sự lành mạnh, tích cực và bổ ích. Tạo động lực phấn đấu học tập, rèn luyện và bồi dưỡng tốt cho mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh.
2. Yêu cầu:

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trong Khoa tham gia thi đua đạt kết quả cao nhất.
- Các bộ môn thi đua dạy tốt lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.
- Có sự chỉ đạo, phối hợp hiệu quả giữa Ban chủ nhiệm, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong việc tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Công tác tuyên truyền

- Quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường, nghị quyết của chi bộ

- Triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo

- Đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng giảng dạy

2. Tiêu chí thi đua

- Nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ nhà trường và nghị quyết của chi bộ;

- Triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo:

+ Tổ chức nghiêm túc có hiệu quả các buổi họp tổ bộ môn: Hội thảo về chuyên môn, chương trình đào tạo

+ Trao đổi kinh nghiệm biên soạn bài giảng điện tử...

- Thực hiện tốt văn hóa công sở

+ Trang phục gọn gàng, đúng quy định

+ Ứng xử hòa nhã, thân thiện được đồng nghiệp và học hinh yêu quý

+ Thực hành tiết kiệm: Điện nước, văn phòng phẩm...

+ Phong cách làm việc chuyên nghiệp: Tạo nét đẹp văn hoá của người cán bộ, công chức, viên chức hiện đại. Cần biết quý trọng thời gian

- Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động và các quy định về hành chính giáo vụ:

+ Đi làm đúng giờ, làm việc đúng vị trí

+ Có đầy đủ hồ sơ lên lớp: Giáo án, giáo trình, sổ tay...

- Tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên

- Tiếp tục phát huy truyền thống làm mô hình học cụ và sáng kiến cải tiến:

+ Hoàn thành việc đăng ký làm mô hình học cụ và sáng kiến cải tiến:

+ Phấn đấu 100% giáo viên trong khoa tham gia, có từ 2-3 sáng kiến cấp tỉnh

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

- Tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN, TDTT do nhà trường phát động:

+ Lập các đội tuyển Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng...

+ Có 2-3 tiết mục văn nghệ tham gia vào buổi công diễn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chủ nhiệm và BCH công đoàn khoa

- Tuyên truyền động viên cán bộ giáo viên và HSSV tích cực tham gia phong trào thi đua

- Xây dựng kế hoạch, triển khai đôn đốc thực hiện các hoạt động một các hiệu quả

- Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được

2. Đoàn thanh niên

Căn cứ vào kế hoạch thi đua của Khoa:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho HSSV

- Triển khai đôn đốc các hoạt động của HSSV

3. Các tổ bộ môn

- Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể đến từng hoạt động, từng cá nhân

- Thực hiện nghiêm chỉnh có trách nhiệm các hoạt động thi đua

4. Đối tượng tham gia : Toàn thể giáo viên và học sinh – sinh viên trong Khoa.

5. Thời gian thực hiện: Từ 15/9 đến 18/9/2016

 

Ngày 15 tháng 09 năm 2016

NGUYỄN MINH TÂN