Bài viết (Khoa KT) >>

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA KINH TẾ 

Thực hiện kế hoạch của BCH đảng ủy, BGH nhà trường về việc tổ chức hội nghị công chức viên chức các phòng – khoa để tiến tới tổ chức hội nghị cán bộ công chức nhà trường năm 2017. Ngày 14/01/2017 Khoa Kinh tế long trọng tổ chức hội nghị CBVC năm 2017.

           Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Hà Xuân Dũng - Phó hiệu trưởng nhà trường, Đ/c Thịnh Văn Cường - Thường Vụ công đoàn trường.      

            Hội nghị diễn ra vào hồi 7h30’ ngày 14/01/2017 nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản báo cáo của Hiệu trưởng, các bản dự thảo quy chế của trường, các bản báo cáo và quy định làm việc của Khoa.

Thay mặt CBVC trong khoa, Đ/c Đỗ Văn Mạnh, Phụ trách khoa đọc báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Khoa Kinh tế.

 

 

 Đ/c Đỗ Văn Mạnh đọc báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

           Các đồng chí CBVC trong khoa đọc Báo cáo của Hiệu trưởng, các bản dự thảo quy chế của trường và quy định làm việc của Khoa.

 

Đồng chí Bùi Thị Hương Xen đọc bản dự thảo quy chế nội bộ của nhà trường

 

Đồng chí Lê Thị Điệp Minh đọc bản dự thảo quy chế bồi dưỡng CBGV


    Hội nghị diễn ra với không khí nhiệt tình, sôi nổi. Có rất nhiều các ý kiến phát biểu nêu lên tại hội nghị.

 

Đồng chí Đinh Thanh Nghị tham gia phát biểu ý kiến

Về dự và chỉ đạo hội nghị Đ/c Hà Xuân Dũng - Phó hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo trước hội nghị. Thông qua hội nghị đồng chí đã động viên, chia sẻ với những khó khăn đối với các cán bộ, giáo viên phải đi công tác xa nhà và đã nêu lên một số giải pháp mà Khoa cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

 

Đồng chí Hà Xuân Dũng – Thường Vụ Đảng Ủy – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Đồng chí Thịnh Văn Cường - Thường Vụ Công đoàn trường phát biểu tại hội nghị.

 

 

Đồng chí Thịnh Văn Cường - Thường Vụ Công đoàn trường

           

Sau khoảng thời gian làm việc khẩn trương, liên tục Hội nghị đã hoàn thành những mục tiêu mà chương trình Hội nghị đề ra. Thay mặt đoàn thư ký đồng chí Mai Thị Thu Nga đã thông qua Nghị quyết hội nghị, Nghị quyết của Hội nghị đã đạt được sự tán thành, đồng thuận của tất cả các cán bộ giáo viên trong khoa.