Tin tức(Khoa CKĐL) >>

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC LUYỆN THI HSG TẠI VĨNH PHÚC         Nhằm nâng cao kỹ năng nghề, cũng như tiếp cận với đề thi học sinh giỏi nghề. Đội tuyển học sinh giỏi của khoa cơ khí động lực từ ngày 18 - 22/01/2016 đã đến trường CĐN Cơ khí Nông Nghiệp Vĩnh Phúc để luyện thi. Trong thời gian luyện thi tại đây đội tuyển luyện thi trên xe Toyota Camry 2.5Q nhằm hoàn thiện các kỹ năng cho các em để chuẩn bị cho hội thi học sinh giỏi nghề các cấp trong thời gian tới.

Một số hình ảnh luyện thi học sinh giỏi tại Vĩnh Phúc:

 

 

 

 


(Biên tâp: Nguyễn Văn Khánh)