Tin tức(Khoa CKĐL) >>

KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỘI GIẢNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC THÁNG 5/2016
 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo năm 2016, khoa cơ khí động lực lập kế hoạch Hội giảng cấp Khoa cụ thể như sau:

STT

Họ và tên giáo viên

Nội dung giảng

Thời gian

thực hiện

Nơi thực hiện

01

Ngô Quốc Dũng

Khái niệm nội lực & biểu đồ nội lực của thanh chịu kéo(nén)

-Tiết 2

-23/05/2016

 

Phòng BDĐC xưởng Sửa chữa ô tô khoa CK ĐL

02

Tô Văn Kham

Hệ bánh răng vi sai hành tinh

- Tiết 1

-25/05/2016

Phòng BDĐC xưởng Sửa chữa ô tô khoa CK ĐL

03

Trịnh Đình Triều

Bảo dưỡng và sửa chữa bơm dầu thủy lực

- Tiết 1

-26/05/2016

Phòng điện & thủy lực tại Gara tổ VHTC nền

04

Nguyễn Đức Hạnh

Sửa chữa xy lanh

- Tiết 1

-27/05/2016

Phòng động cơ 1 xưởng Sửa chữa ô tô khoa CK ĐL

05

Trịnh Ngọc Tiến

Sửa chữa nhóm xu páp

- Tiết 1

-31/05/2016

Phòng động cơ 1 xưởng Sửa chữa ô tô khoa CK ĐL

06

Đồng Sáng Tác

Các loại hình cắt

- Tiết 1

-01/06/2016

Phòng BDĐC xưởng Sửa chữa ô tô khoa CK ĐL

07

Nguyễn Hồng Quang

Tháo, lắp vòi phun nhiên liệu động cơ Diesel loại có chốt

- Tiết 1

-02/06/2016

Phòng NL động cơ xăng xưởng Sửa chữa ô tô khoa CK ĐL

08

Lê Hồng Phong

Kiểm tra, sửa chữa và hiệu chỉnh HT khởi động &HT đánh lửa  động cơ xăng

- Tiết 1

-03/06/2016

Xưởng ô tô nhà  CNC

09

Nguyễn Văn Đản

Khái niệm động cơ đốt trong

- Tiết 1

-06/06/2016

Phòng BDĐC xưởng Sửa chữa ô tô khoa CK ĐL

 

Khoa cơ khí động lực
                           (đã ký)

 

Ths Lê Hồng Phong