Tuyến sinh liên thông >>

Lịch ôn tập và thi Liên thông ĐH ngành kế toán 2016 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

                                    

Số:  563   /TB-TrCĐN-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 16  tháng 6  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN - NĂM 2016

 

Căn cứ kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh liên thông lên đại học ngành Kế toán năm 2016 trường Đại học công nghiệp Hà Nội gửi Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô thông báo kế hoạch học ôn tập và thi tuyển sinh liên thông lên đại học ngành kế toán năm 2016, học tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô như sau:

I. Kế hoạch ôn tập

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian học

Ghi chú

1

Toán

20

Ngày 18 & 19/6/2016             

 

2

Cơ sở (Lý thuyết hạch toán kế toán)

20

Ngày 25 & 26/6/2016

 

3

Chuyên nghành

(Kế toán tài chính)

20

Ngày 02 & 03/7/2016

 

II. Kế hoạch thi tuyển sinh

- 15h00 ngày 08/7/2016 : Tập trung thí sinh để làm thủ tục dự thi

- 07h00 ngày 09/7/2016 : Thi môn Toán

- 13h00b ngày 09/7/2016: Thi môn Cơ sở (Lý thuyết hạch toán kế toán)

-  07h00 ngày 10/7/2016 : Thi môn Chuyên ngành (Kế toán tài chính)

III. Chi phí ôn tập và thi tuyển

- Tiền ôn thi: 600.000 đồng/ 01 thí sinh

- Lệ phí thi tuyển sinh: 150.000 đồng/01 thí sinh.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tại Phòng Tuyển sinh, giới thiệu việc làm và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

Số 184, Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình.

ĐT liên hệ: 0303 776 322; 0985 641 365; 0906.293.592

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

       NGƯT. Ths Phạm Thanh Bình