Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

Kết quả Hội thao TDTT – GDQPAN các cơ sở GDNN Tỉnh Ninh Bình Năm 2020

C:\Users\Admin\Desktop\Chay vu trang.jpg

Từ ngày 21 đến 22 tháng 7 năm 2020 tại trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô diễn ra Hội thao TDTT-GDQPAN các cơ sở GDNN tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất năm 2020. Sau 02 ngày thi đấu với tổng số 109 Vận động viên thuộc 09 cơ sở GDNN tỉnh Ninh […]