Danh mục Lưu trữ: Khoa CNTT & NN

Giới thiệu nghề Quản trị mạng máy tính

I. Tổng quan Trong nhiều năm trở lại đây, các ngành lĩnh vực công nghệ thông tin đã vào giai đoạn bùng nổ, những ngành trong lĩnh vực này hỗ trợ nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Trong đó, ngành quản trị mạng máy tính đóng vai trò quan trọng. Vậy Quản trị mạng […]

“Hội nghị viên chức” Khoa KHCB – Khoa CNTT năm 2022

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z3122424166429_47b8f28385692dbad567a66ac3911102.jpg

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Viên chức các đơn vị tiến tới Hội nghị Viên chức toàn trường năm 2022, ngày 16/01/2022, tại phòng Hội thảo cơ sở 1, Khoa KHCB – CNTT & NN long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2022.   Hội nghị vui mừng đón tiếp […]

Hội nghị viên chức khoa KHCB & Khoa CNTT-NN Năm 2021

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA KHCB & KHOA CNTT-NN NĂM 2021 Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Viên chức các đơn vị tiến tới Hội nghị Viên chức toàn trường năm 2021, ngày 23/01/2021, tại phòng Hội thảo cơ sở 1, Khoa KHCB – CNTT & NN long trọng tổ chức Hội nghị […]

Giới thiệu Khoa CNTT & NN

F:\2019-2020\Truyền thông\anh khoa xuân 2019\1.jpg

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTT & NN I. Quá trình thành lập và phát triền Khoa CNTT-NN được thành lập ngày 10/01/2011 trên cơ sở giải thể Khoa KHCB & KTCS và kiện toàn lại tổ chức. Số lượng ban đầu là 15 viên chức . Hiện nay khoa gồm 2 tổ bộ môn: Tổ […]

viVietnamese
Powered by TranslatePress