Danh mục Lưu trữ: Khoa CNTT & NN

Hội Nghị Viên Chức Khoa KHCB & Khoa CNTT-NN Năm 2021

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA KHCB & KHOA CNTT-NN NĂM 2021 Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Viên chức các đơn vị tiến tới Hội nghị Viên chức toàn trường năm 2021, ngày 23/01/2021, tại phòng Hội thảo cơ sở 1, Khoa KHCB – CNTT & NN long trọng tổ chức Hội nghị […]

Giới thiệu Khoa CNTT & NN

F:\2019-2020\Truyền thông\anh khoa xuân 2019\1.jpg

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTT & NN I. Quá trình thành lập và phát triền Khoa CNTT-NN được thành lập ngày 10/01/2011 trên cơ sở giải thể Khoa KHCB & KTCS và kiện toàn lại tổ chức. Số lượng ban đầu là 15 viên chức . Hiện nay khoa gồm 2 tổ bộ môn: Tổ […]

viVietnamese
Powered by TranslatePress »