Danh mục Lưu trữ: Khoa Khoa Học Cơ Bản

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHCB-CNTT&NN

C:\Users\Admin\Downloads\IMG-7373.jpg

Nhung Phan Thực hiện Nghị quyết số 207-NQ/ĐU ngày 28/4/2022 và Kế hoạch số 210/KH-ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 10/6/2022 Chi bộ Khoa học cơ bản – Công nghệ thông tin […]

viVietnamese
Powered by TranslatePress »