Danh mục Lưu trữ: Khoa Khoa Học Cơ Bản

Hội thi giảng viên dạy giỏi

MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CQTT ngày 03/3/2023 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trung ương về Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn […]

Đại hội chi bộ KHCB – CNTT&NN

C:\Users\Admin\Downloads\IMG-7373.jpg

Nhung Phan Thực hiện Nghị quyết số 207-NQ/ĐU ngày 28/4/2022 và Kế hoạch số 210/KH-ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 10/6/2022 Chi bộ Khoa học cơ bản – Công nghệ thông tin […]

viVietnamese
Powered by TranslatePress