Category Archives: Khoa Kinh Tế

Hội giảng Nhà Giáo Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Nông Nghiệp & PTNT năm 2020

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Bộ năm 2020 thu hút 158 nhà giáo thuộc 28 Trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia tại 9 Tiểu ban. Hội giảng sẽ diễn ra từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020 tại Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Tại hội thi, […]

Giới Thiệu Khoa Kinh Tế

KHOA KINH TẾ 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa   Năm 1997, Trường Trung học và Dạy nghề Cơ Điện Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo QĐ số 02/NN-TCCB-QĐ ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Khi trường được […]