Danh mục Lưu trữ: Văn bản

Quy chế hiện hành năm 2024

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động năm 2024 Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật năm 2024 Quy chế tổ chức và hoạt động trường năm 2024 Quy chế tiếp công dân năm 2024 Quy định sửa chữa bảo dưỡng tài sản […]

viVietnamese
Powered by TranslatePress