Chiến lược phát triển Trường Cao Đẳng Cơ Điện Xây Dựng Việt Xô đến năm 2030

Chiến lược phát triển Trường Cao Đẳng Cơ Điện Xây Dựng Việt Xô đến năm 2030

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 , BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN căn cứ kết quả cuộc họp thẩm định Chiến lược phát triển trường CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ ngày 12/10/2020 Quyết Định: Gồm 4 điều với Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm rất rõ dàng và cụ thế với nội dung chi tiết bên dưới:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thanh 006.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress