Đại hội chi bộ KHCB – CNTT&NN

C:\Users\Admin\Downloads\IMG-7373.jpg

Nhung Phan

Thực hiện Nghị quyết số 207-NQ/ĐU ngày 28/4/2022 và Kế hoạch số 210/KH-ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 10/6/2022 Chi bộ Khoa học cơ bản – Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (KHCB-CNTT&NN) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 do đồng chí Bí thư chi bộ trình bày đã đánh giá cao những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ đã chủ động chỉ đạo hai Khoa thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tích cực khắc phục khó khăn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kịp thời có những biện pháp cụ thể khắc phục những thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,…. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Báo cáo đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ như cần khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ, vai trò gương mẫu của đảng viên trong chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, việc theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong chi bộ.

         Từ những mặt tích cực và hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp tổ chức thực hiện.

C:\Users\Admin\Downloads\5906.jpg

Đ/c Phan Thị Nhung – Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại Hội

trình bày báo cáo chính trị tại Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo Đại Hội đồng chí Vũ Văn Yên – UVBTV – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã nhấn mạnh, biểu dương kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 2022-2025.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG-7380.jpg

Đ/c Vũ Văn Yên – UVBTV- Chủ nhiệm ủy ban kiểm Đảng ủy

phát biểu chỉ đạo Đại Hội

          Đại hội đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Phan Thị Nhung

2. Đ/c Phạm Anh Đức

3. Đ/c Phạm Lan Hương

C:\Users\Admin\Downloads\IMG-7375.jpg

Đ/c Vũ Văn Yên UV BTV, chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy

tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

          Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc, Đại hội chi bộ KHCB-CNTT&NN nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Nhà trường, sự chuẩn bị chu đáo của Chi bộ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của các đảng viên trong Chi bộ. Nhiệm kỳ 2022 – 2025 chi bộ KHCB, CNTT và NN quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội chi bộ đề ra.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG-7373.jpg

Tập thể chi bộ KHCB, CNTT và NN cùng các đồng chí đại biểu dự Đại Hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress