Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô – trình độ cao đẳng

 

Chất lượng đào tạo luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), có ý nghĩa quan trọng góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực, cũng như tạo vị thế và thương hiệu của các cơ sở GDNN. Theo đó, công tác kiểm định chất lượng GDNN được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như sứ mệnh của nhà trường đối với xã hội trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, theo quy định của luật GDNN thi công tác kiểm định là bắt buộc đối với cơ sở GDNN và chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế. Xuất phát từ lý do trên, trong những năm qua, hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, chất lượng chương trình đào tạo nghề trọng điểm của nhà trường đã được duy trì thường xuyên, đi vào nề nếp và được thực hiện theo đúng quy định của luật GDNN.

Tháng 11 năm 2021, nhà trường đã cùng với Viện đào tạo và phát triển nhân lực tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở GDNN, chất lượng chương trình đào tạo nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng, thời gian từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 23/11/2021và được đoàn đánh giá ngoài đánh giá cao về những thành tích, kết quả mà nhà trường đã đạt được trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

Kết quả kiểm định là những thông tin kịp thời, chính xác để xác nhận chất lượng đào tạo của nhà trường và đánh giá chính xác hiện trạng, là cơ sở để người học lựa chọn địa chỉ đào tạo đáng tin cậy để theo học, là cơ sở để nhà tuyển dụng, thị trường lao động nhìn nhận để tiếp nhận HSSV thực tập tốt nghiệp cũng như tư vấn tạo việc làm cho các em. Kết quả kiểm định năm 2021 là động lực giúp viên chức, người lao động và HSSV nhà trường tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện sứ mệnh xây dựng trường trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp học, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về số lượng, chất lượng của thị trường lao động ngành nông nghiệp và đất nước trong thời kỳ hội nhập khu vực và quốc tế vào năm 2024 và đến năm 2030 có 04 ngành/nghề chất lượng cao tiếp cận trình độ đào tạo nghề của các nước ASEAN-4, đến năm 2050 có nghề tiếp cận được trình độ đào tạo nghề của các nước phát triển trong nhóm G20.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6651.jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6645.jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6634.jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6641.jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6617.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress