Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng

Giới thiệu về Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

1. Lịch sử phát triển

1.1. Quá trình phát triển

        Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 308/QĐ-TrCĐN-TC ngày 21 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô.

       Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Trường bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 05 tháng 05 năm 2014.

1.2. Lãnh đạo phòng

Từ năm 2021 đến nay:

Trưởng phòng: Ths.Nguyễn Thị Thảo

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

2.1. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác Khảo thí, kiểm định chất lượng và công tác thanh tra Đào tạo trong nhà trường

– Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

* Công tác khảo thí

– Tổ chức quản lý và khai thác ngân hàng đề thi, kiểm tra.

– Phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện các kỳ thi, bao gồm: Làm đề thi; tổ chức coi thi; chấm thi; phúc khảo bài thi; quản lý bài thi và thông báo kết quả thi, kiểm tra.

– Tổ chức thực hiện giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi, kiểm tra.

– Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

– Tiếp nhận và đề xuất xử lý các loại đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác đào tạo.

– Tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun và thi tốt nghiệp.

– Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên… đảm bảo khách quan, chính xác. Kiểm tra, giám sát, quản lý quá trình giảng dạy, công tác giáo vụ của giáo viên.

– Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung chất lượng giảng dạy, kế hoạch, tiến độ giảng dạy của các Khoa.

– Tham mưu, đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập học sinh, sinh viên phù hợp với trình độ đào tạo.

* Công tác bảo đảm chất lượng đào tạo

– Tổ chức xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường; Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo quy định.

– Tổ chức tự đánh giá chất lượng Giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường; Hướng dẫn và tổ chức đánh giá trong theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngoài của Kiểm định chất lượng trường dạy nghề.

– Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi ra trường.

– Tổ chức khảo sát các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

– Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường lập kế hoạch và tổ chức xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

* Công tác kiểm tra giám sát hoạt động đào tạo

– Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật về đào tạo.

– Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ và quy chế học sinh sinh viên.

– Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đào tạo trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ viên chức của Phòng

TT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

Email

 

1

Nguyễn Thị Thảo

Thạc sỹ

0949129128

phuongthaocdvx@gmail.com

 

2

Nguyễn Văn Tương

Thạc sỹ

0984153266

Nguyentuong1969nb@yahoo.com.vn

 

3

Mai Thị Thu Nga

Thạc sỹ

0904092010

maingacdn@gmail.com

 

4

Nguyễn Ngọc Trâm

Cử nhân

0947044033

Ngoctram810@gmail.com

 
           

4. Thành tích đạt được

4.1. Đối với tập thể phòng

– 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm học 2015-2016

– 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Tỉnh năm học 2017-2018

– Luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc từ năm 2014 đến nay

4.2 Đối với Công đoàn phòng

– 01 Bằng khen Công đoàn ngành năm học 2016-2017

– Liên tục đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận Xuất sắc

4.3 Đối với cá nhân trong phòng

– Bằng khen Bộ NN&PTNT:

+ Vũ Hữu Tín: Năm học 2017 – 2018

– Bằng khen Công đoàn ngành:

+ Nguyễn Thị Thảo: Năm học 2018 – 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress