Phòng Quản Trị Đời Sống

1. LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN TRỊ – ĐỜI SỐNG

TRƯỞNG PHÒNG

Th.S: Trần Minh Long

P.TRƯỞNG PHÒNG

Th.S: Đinh Gia Long

2. TẬP THỂ PHÒNG QUẢN TRỊ – ĐỜI SỐNG

 

3. DANH SÁCH CÁN BỘ. GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

email

1

Trần Minh Long

Thạc sỹ

Trưởng phòng

minhlongvx@gmail.com

2

Đinh Gia Long

Thạc sỹ

P.Trưởng phòng

gialongcdtd@gmail.com

3

Phạm Đỗ Dũng Minh

Thạc sỹ

CB Vật tư

dungminhqldt@gmail.com

4

Hoàng Anh Tuấn Thạc sỹ    

5

Đặng Văn Mai

Sơ cấp

NV Điện nước

 

6

Trương Thị Phương Lan Đại học    

7

Lê Thị Thủy

Cử nhân

NV Thủ kho

 
 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Quản trị và Đời sống của trường.

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị của trường; kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà cửa và các tài sản cố định khác.

2. Đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị , vật tư, nhiên liệu của Trường.

3. Tiếp nhận các dự án đầu tư của trường thuộc các nguồn vốn do Hiệu trưởng giao.

4. Giám sát thi công các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị.

5. Tổ chức nghiệm thu, hoàn tất hồ sơ đề nghị quyết toán, tiếp nhận và bàn giao các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

6. Quản lý, giám sát và tổ chức nghiệm thu các hợp đồng đào tạo kết hợp sản xuất, hợp đồng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm tài sản và các hợp đồng kinh tế khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

7. Phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán dự thảo các hợp đồng sản xuất, dịch vụ và các hợp đồng khác (trừ hợp đồng liên quan đến đào tạo; tổ chức). Tổ chức thực hiện các hợp đồng đã được ký kết.

8. Quản lý tài sản, đất đai và vườn cây của Nhà trường. Lưu giữ và bảo quản các hồ sơ pháp lý có liên quan đến đất đai, công trình xây dựng và trang thiết bị của trường.

9. Tổ chức kiểm kê, đánh giá chất lượng và giá trị tài sản hàng năm theo quy định của nhà nước. Đề xuất với Hiệu trưởng thanh lý những tài sản đã hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

10. Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống nước của trường.

11. Là đơn vị thường trực ban phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 1. THÀNH TÍCH CAO NHẤT ĐẠT ĐƯỢC CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
 2. Tập thể:
 • 03 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 • 02 Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT.
 1. Cá nhân:
 • 06 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 • 03 Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT.
 • 01 Bằng khen Bộ Lao động TBXH.
 • 02 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.
 • 01 Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • 01 Bằng khen tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress