P Tổ Chức Hành Chính

I. Giới thiệu về Phòng Tổ chức hành chính

Tập thể Phòng Tổ chức hành chính

02.jpg

PHẠM HOÀI ANH.JPG

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ: Phạm Hoài Anh

IMG_1357.JPG

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ: Bùi Văn An

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TT Họ và tên Chức vụ Số địa thoại email
1 Phạm Hoài Anh Phó Trưởng phòng 0915.416.135 hoaianhtd@gmail.com
2 Bùi Văn An Phó Trưởng phòng 0914.507.334 anyentdnb@gmail.com
3 Đào Thị Thanh Chuyên viên 0915.019.125 daothanhcdvx@gmail.com
4 Dương Văn Minh Tổ trưởng 0368.202.536  
5 Vũ Thị Tuyến Nhân viên 0981.673.135  
6 Võ Văn Trị Nhân viên 0914.667.232  
7 Vương Thanh Chung Nhân viên 0947.336.161  
8 Bùi Thanh Tuân Nhân viên 0977.099.668  
9 Nguyễn Văn Đông Nhân viên 0904.397.254  
10 Trịnh Văn Ba Nhân viên 0399.741.379  
11 Mai Thị Xuân Nhân viên    
12 Nguyễn Thị Dung Nhân viên    
13 Mai Thị Thủy Nhân viên    
14 Trần Thị Tuyết Mai Nhân viên    
15 Phạm Trung Sơn Nhân viên    
16 Trịnh Hồng Thư Nhân viên    
17 Hoàng Ánh Dương Nhân viên    
18 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên HĐ    

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Tham mưu xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc khác; quy định chức năng, nhiệm vụ, xác định vị trí việc làm của các đơn vị.

2. Tham mưu, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành; quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường.

3. Tham mưu sắp xếp, bố trí tiếp nhận, điều động cán bộ trong Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp; kiểm tra, giám sát việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động của các đơn vị trong Trường; theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động, theo dõi tổng hợp công lao động cho cán bộ viên chức, người lao động Nhà trường.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng; xây dựng các hợp đồng lao động theo nhu cầu của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

5. Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng: Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch, Hội đồng khoa học kỹ thuật…

6. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường; phối hợp Ban thanh tra nhân dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ và duy trì thường trực cơ quan; Trông giữ xe đạp, xe máy cho cán bộ, viên chức, thu tiền và coi giữ xe của học sinh sinh viên và khách đến làm việc theo cơ chế khoán thu quy định tại Quy chế tài chính nội bộ. Duy trì hiệu lệnh thời gian biểu khi hệ thống chuông tự động không làm việc.

7. Tham mưu ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong nội bộ trường theo các quy định hiện hành.

8. Thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo việt, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo quy định của nhà nước; xét cấp giấy nghỉ phép năm, nghỉ không hưởng lương, giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, tinh giảm biên chế, nghỉ mất sức, thôi việc theo quy định.

9. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc trường được cử đi công tác ngoài Trường.

10. Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch cán bộ

11. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và quản lý công tác thi đua khen thưởng của Trường; phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động trình Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định khen thưởng, kỷ luật.

12. Thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công vụ, lễ tân khánh tiết, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường công tác đối nội, đối ngoại.

13. Đánh máy, in ấn các văn bản, tài liệu phục vụ công tác hành chính của nhà trường, quản lý sử dụng các thiết bị phục vụ in ấn.

14. Lập kế hoạch và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ nội bộ, bảo mật cơ quan.

15. Trưởng phòng Tổ chức hành chính được Hiệu trưởng giao ký thừa lệnh một số loại giấy tờ văn bản hành chính như: giấy giới thiệu khám chữa bệnh của cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên; giấy công tác, giấy giới thiệu; giấy đi phép của cán bộ, viên chức, xác nhận hồ sơ viên chức.

16. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành xe ô tô.

17. Quản lý phòng truyền thống của Trường.

18. Lập kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Trường.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. THÀNH TÍCH CAO NHẤT ĐẠT ĐƯỢC CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Trong nhiều năm qua, Phòng Tổ chức – Hành chính luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Lãnh đạo nhà trường và các bộ, ban, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen điển hình là:

1. Đối với tập thể phòng

– 09 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

– 01 Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

– Giấy khen của Giám đốc CA tỉnh NB về thành tích bảo vệ An ninh Tổ quốc.

2. Đối với cá nhân thuộc phòng

– 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– 08 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

– 03 Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

– 02 Bằng khen của UBND Tỉnh Ninh Bình