KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Tên đơn vị: Khoa khoa học cơ bản

 2. Quyết định thành lập: Khoa khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 644/QĐ-TrCĐN-TC  ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô trên cơ sở tổ chức lại Bộ môn Mác – Lênin và tổ văn hóa.

3. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà học chính, trường cao đẳng nghề Cơ Điện Xây dựng Việt Xô.

 4. Điện thoại: 0303.776.321

 5. Email: khoahoccobanvietxo@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đội ngũ CBGV: 17 người

2. Tổ chức: Khoa có 2 tổ Bộ môn: Tổ Chính trị và Tổ văn hóa

– Tổ chính trị gồm các môn học: Chính trị, Kinh tế Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

– Tổ văn hóa gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Văn.

3. Lãnh đạo khoa:
 

4. Danh sách giáo viên của khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ CM

1

Phan Thị Nhung

Trưởng khoa

Thạc sĩ

2

Phạm Lan Hương

Giáo vụ Khoa

Thạc sỹ

3

Ngô Văn Huy

Phó trưởng Khoa

Thạc sỹ

4

Hoàng Điệp Anh

Giáo viên

Đại Học

5

Vũ Văn Hoàng

Giáo viên

Đại Học

6

Nguyễn T. Phương Tuyết

Giáo viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Thị Thùy An

Giáo viên

Đại Học

8

Lã Thị Hải Yến

Giáo viên

Thạc sĩ

9

Trần Thị Thủy

Giáo viên

Đại học

10

Phạm Thị Thúy Hạnh

Tổ trưởng

Đại học

11

Phạm Thị Nhung

Giáo viên

 

12

Vũ Thị Khánh Ly

Giáo viên

 

13

Đinh Thị Thùy Dung

Giáo viên

 

14

Đào Thị Thu Hà

Giáo viên

 

15

Đinh Thị Thu Hà

Giáo viên

 

16

Đinh Thị Lành

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Liên

Giáo viên

 

18

Phạm Thị Thương

Giáo viên

 

19

Trịnh Thị Điệp

Giáo viên

 

20

Chu Thị Mai

Giáo viên

 

21

Trịnh Thanh Nga

Giáo viên

 

22

Bùi Thị Hằng Mơ

Giáo viên

 

23

Nguyễn Thị Quyên

Giáo viên

 

 III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

       – Khoa khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước pháp luật, luật kinh tế, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các môn văn hóa  cho học sinh, sinh viên các hệ đào tạo của nhà trường.

       – Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn học chung, các môn học văn hóa ở các bậc học của các loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Ban Giám Hiệu Nhà trường phê duyệt. Bên cạnh đó, Khoa còn chỉ đạo việc xây dựng đề cương chi tiết các môn học do Khoa tổ chức giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.

       – Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành cho học sinh, sinh viên trong các giờ giảng của mỗi giáo viên lên lớp.

     – Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và sinh viên – học sinh trong trường.

     – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của nhà trường.

     – Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.

    – Phối hợp với các khoa phòng chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
    – Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa.

    – Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách.

    – Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao. 

IV.  NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

        Với đội ngũ giáo viên trẻ, năng động Khoa đã có những đóng góp quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị cho HSSV trong nhà trường, tỉ lệ đạt khá, giỏi qua các kỳ thi tốt nghiệp đạt trên 95%. Khoa luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào đặc biệt là phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Giáo viên của Khoa luôn đạt kết quả cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Trong các năm học, Khoa luôn tham gia đào tạo và bồi dưỡng đội tuyển thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin cấp tỉnh và cấp quốc gia đạt nhiều thành tích cao.

             
         Chi bộ Khoa nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Khoa đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc nhiều năm học, Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Khoa  được tặng nhiều bằng khen của ban thi đua các cấp.

Các danh hiệu tặng thưởng cho tập thể

            -05 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
            -02 Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT
            – Giải khuyến khích Olympic chính trị khối TCCN toàn quốc

Các danh hiệu tặng thưởng cho cá nhân

           – 01 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

           – 03 đồng chí được Bộ NN và PTNT và ban thi đua các cấp tặng bằng khen
           – 04 Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT

           – 03 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

           – 02 đồng chí đạt giải ba sáng kiến cấp tỉnh./.