Giới thiệu >>

Giới thiệu về Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

(Email: khaothivx@gmail.com)

1. Quá trình hình thành và phát triển

        Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 308/QĐ-TrCĐN-TC ngày 21 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô.

       Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Trường bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 05 tháng 05 năm 2014.

2. Cơ cấu tổ chức

    a. Lãnh đạo Phòng

     b. Cán bộ viên chức của Phòng   

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Hữu Tín

Trưởng phòng

0912062285

Huutin.cdtd@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó Tr.phòng

0949129128

npthaocdn@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tương

Nhân viên

0984153266

Nguyentuong1969nb@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Ngọc Trâm

Nhân viên

0947044033

Ngoctram810@gmail.com

3. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng

    a. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác Khảo thí, kiểm định chất lượng và công tác thanh tra Đào tạo trong nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Giúp Hiệu trưởng trong công việc quản lý về công tác khảo thí, công tác Kiểm định chất lượng đào tạo, công tác thanh tra đào tạo trong nhà trường;

- Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

    b. Nhiệm vụ

       * Về công tác khảo thí

          - Tổ chức quản lý và khai thác ngân hàng đề thi, kiểm tra;

        - Phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện các kỳ thi bao gồm: Làm đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, quản lý bài thi và thông báo kết quả thi, kiểm tra;

         - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi, kiểm tra;

        - Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi; Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên, thường xuyên bồi dưỡng năng lực chuyên môn, từng bước trang bị công nghệ và công cụ cho công tác khảo thí (máy tính, máy chấm điểm…)

        - Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thư, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí, kiểm tra và kiểm định chất lượng đào tạo.

        - Đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên phù hợp với trình độ đào tạo.

         - Xây dựng quy trình kiểm tra, kết thúc môn học, thi cuối khóa.

        - Lập kế hoạch và xây dựng quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên…đảm bảo khách quan, chính xác. Kiểm tra, giám sát, quản lý quá trình giảng dạy, công tác giáo vụ của giáo viên.

       - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung chất lượng giảng dạy, kế hoạch, tiến độ giảng dạy của các Khoa; thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, chương trình, kế hoạch đào tạo.

*Về công tác kiểm định chất lượng đào tạo

     - Tổ chức kiểm định chương trình, giáo trình và công tác tự kiểm định chất lượng đào tạo của Nhà trường;

   - Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình, nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi ra trường;

    - Tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

   - Hướng dẫn và tổ chức đánh giá trong theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngoài của kiểm định chất lượng trường dạy nghề;

   - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, vi phạm đạo đức nhà giáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

*Về công tác thanh tra đào tạo

   - Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về đào tạo;

  - Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ và quy chế học sinh sinh viên;

  - Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đào tạo trong nhà trường theo quy định của pháp luật;

*Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

                                                                     

(Biên tập: Th.s Nguyễn Thị Thảo)