Hội nghị Viên chức, Người lao động Khoa ĐIỆN 2023

Ngày 09/01/2022 Khoa Điện – Điện tự động hóa, trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4026910971739_ecd0dfad095d77f90ff2772ba8e4ebf0.jpgC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4026910971740_829e3be444f8a16147fd9b2f281d12dc.jpgC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4026911031504_2781da6880700087ec4126fa7089625f.jpgC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4026911031791_a9dc38d50971e3bb56d377e6878982e0.jpg

Hội nghị được tổ chức thường niên vào dịp đầu năm. Đây là dịp để tổng kết, đánh giá các công việc đã làm được trong năm 2022 đồng thời đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Hội nghị là nơi phát huy tinh thần dân chủ, tổng hợp các ý kiến của cán bộ giáo viên đóng góp, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy, đồng thời nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức trong khoa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress