Mục tiêu sứ mạng và tầm nhìn của trường

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, quan điểm phát triển

1. Sứ mạng

 Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng Việt Xô là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có năng lực đào tạo đa ngành, đa cấp trình độ, đào tạo chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực.

2. Tầm nhìn

Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước Asean-4 và tiếp cận trình độ quốc tế đối với các nghề trọng điểm, chuyển giao; giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục mở rộng các nghề trọng điểm, nghề chất lượng cao; là cơ sở giáo dục có uy tín trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, có hệ thống quản trị tốt, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực.

3. Mục tiêu chiến lược

Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước Asean-4 và tiếp cận trình độ quốc tế đối với các nghề trọng điểm, chuyển giao; là cơ sở có uy tín trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, có hệ thống quản trị tốt, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.

4. Giá trị cốt lõi: Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống, làm việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.

5. Năng động: Là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường cũng như người học cần có trong một thế giới việc làm, môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh đầy thách thức.

6. Sáng tạo: Là bản chất và là mục tiêu của nhà trường trong định hướng tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo nhằm kiến tạo, thúc đẩy phát triển tri thức, kĩ năng cho người học trong một xã hội đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ ở nước ta.

7. Trung thực: Là một phẩm chất quan trọng bậc nhất. Giáo dục và đào tạo phải trung thực, có như vậy mới đào tạo ra sản phẩm con người tốt cho xã hội.

8. Tinh thần trách nhiệm: Nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo ra sản phẩm con người phải có tinh thần trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng), cần phải có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc và cuộc sống.

9.Khả năng sống, làm việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập: Để sống và làm việc trong môi trường luôn cạnh tranh phát triển, Trường chú trọng đào tạo trình độ kiến thức và kĩ năng nghề đạt chuẩn quốc gia, khu vực và hội nhập quốc tế, bên cạnh đó tạo ra môi trường học tập, làm việc thân thiện, tăng cường đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng liên quan cho người học, tạo điều kiện cho người học nhiều cơ hội có việc làm, tạo việc làm và tìm kiếm việc làm.

10. Quan điểm phát triển: “BƯỚC ĐỆM VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI”.

Giáo dục đào tạo nghề là nơi con người phát triển năng lực, tri thức và đặc biệt là các kĩ năng cũng như phẩm chất cần thiết cho cuộc sống trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, các yếu tố này không tự nhiên đến, mà chúng cùng phải được chung sức xây dựng và phát triển. Do vậy, triết lí cùng nhau kiến tạo cơ hội để phát triển năng lực, tri thức, kĩ năng hay các phẩm chất khác luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động của nhà trường. Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô đều có trách nhiệm cùng nhau tạo cơ hội để cùng phát triển.

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô xác định các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trường là đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ. Trường hiện đang tổ chức đào tạo liên thông các cấp trình độ đến Đại học hệ chính qui. Đào tạo sư phạm dạy nghề cũng là một lợi thế của nhà trường để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại vào hoạt động đào tạo của trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress