Category Archives: Khoa Cơ Khí Động Lực

Giới Thiệu Khoa Cơ Khí Động Lực

IMG_20200402_111814

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 1. Lịch sử phát triển 1.1 Quá trình phát triển Năm 2001 khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 ban: Ban sử dụng, Ban sửa chữa và Ban gia công kim loại. Năm 2004 Khoa Cơ khí Động lực hình thành trên cơ sở tách […]