Danh mục Lưu trữ: Khoa Cơ Khí Động Lực

Giới thiệu nghề Vận hành máy thi công nền

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_DSF4941.jpg

TỔNG QUAN   Đất nước ta đang trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đang được tăng cường và phát triển. Chính vì vậy việc xây dựng cũng như nâng cấp các công trình và các cơ sở hạ tầng […]

Giới thiệu về nghề công nghệ ô tô

TỔNG QUAN Định hướng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Việt Nam phát triển công nghiệp ô tô trở thành ngành quan trọng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa,  góp phần phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của […]

Giới Thiệu Khoa Cơ Khí Động Lực

IMG_20200402_111814

  KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 1. Lịch sử phát triển 1.1 Quá trình phát triển Năm 2001 khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 ban: Ban sử dụng, Ban sửa chữa và Ban gia công kim loại. Năm 2004 Khoa Cơ khí Động lực hình thành trên cơ sở […]

viVietnamese
Powered by TranslatePress