Danh mục Lưu trữ: Khoa Cơ Khí Động Lực

Giới thiệu về nghề công nghệ ô tô

TỔNG QUAN Định hướng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Việt Nam phát triển công nghiệp ô tô trở thành ngành quan trọng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa,  góp phần phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của […]

Giới Thiệu Khoa Cơ Khí Động Lực

IMG_20200402_111814

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 1. Lịch sử phát triển 1.1 Quá trình phát triển Năm 2001 khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 ban: Ban sử dụng, Ban sửa chữa và Ban gia công kim loại. Năm 2004 Khoa Cơ khí Động lực hình thành trên cơ sở tách […]

viVietnamese
Powered by TranslatePress »