Giới Thiệu Khoa Cơ Khí Động Lực

IMG_20200402_111814

 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1. Lịch sử phát triển

1.1 Quá trình phát triển

Năm 2001 khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 ban: Ban sử dụng, Ban sửa chữa và Ban gia công kim loại.

Năm 2004 Khoa Cơ khí Động lực hình thành trên cơ sở tách khoa cơ khí thành 2 khoa: Khoa Cơ khí Động lực và Khoa Cơ khí chế tạo. Khoa Cơ khí Động lực gồm 2 tổ bộ môn: Tổ Công nghệ ô tô và tổ Vận hành máy thi công nền.

1.2 Lãnh đạo qua các thời kì:

Thời kì 2001 – 2004

+ Trưởng khoa: Hà Xuân Dũng

+ Phó khoa: Vũ Hữu Tín

+ Phó khoa: Nguyễn Đức Vường

Thời kì 2004 – 2007

+ Trưởng khoa: Hà Xuân Dũng

+ Phó khoa: Vũ Hữu Tín

+ Phó khoa: Nguyễn Văn Hải

Thời kì 2007 – 2010

+ Trưởng khoa: Hà Xuân Dũng

+ Phó khoa: Phạm Ngọc Vũ

+ Phó khoa: Nguyễn Văn Hải

Thời kì 2010 – 2013

+ Trưởng khoa: Phạm Ngọc Vũ

+ Phó khoa: Nguyễn Văn Hải

+ Phó khoa: Lê Hồng Phong

Thời kì 2013 – 2014

+ Trưởng khoa: Vũ Hữu Tín

+ Phó khoa: Nguyễn Văn Hải

+ Phó khoa: Lê Hồng Phong

Thời kì 2014 đến 2015

+ Trưởng khoa: Lê Hồng Phong

+ Phó khoa: Nguyễn Văn Hải

Thời kì 2016 đến 2018

+ Trưởng khoa: Lê Hồng Phong

+ Phó khoa: Vũ Đình Chiêu

Thời kì 2019 đến nay

+ Trưởng khoa: Vũ Đình Chiêu

+ Phó khoa: Đặng Việt Dũng

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Khoa Cơ khí Động lực là khoa chuyên môn thực hiện việc giảng dạy các môn học được phân công cho 02 nghề công nghệ ô tô và vận hành máy thi công nền trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, sơ cấp nghề và các hoạt động khác theo sự điều động phân công của nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

                         CHI BỘ KHOA

LCĐ        BCN KHOA          CÔNG ĐOÀN

TỔ CÔNG NGHỆ Ô TÔ   TỔ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN

3.1 Ban chủ nhiệm khoa

Giáo vụ khoa: Th.S Phạm Hữu Chiến

Điện thoại: 0913320390

Email: huuchien.cdntd@gmail.com

3.2 Danh sách giáo viên thuộc khoa

I

Tổ công nghệ ô tô

TT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

email

1

Vũ Đình Chiêu

Thạc sỹ

0987.869.845

vudinhchieu.cdntd@gmail.com

2

Đặng Việt Dũng

Thạc sỹ

0914.661901

dangvietdungvietxo@gmail.com

3

Phạm Hữu Chiến

Thạc sỹ

0913.320.390

Huuchien.cdntd@gmail.com

4

Nguyễn Văn Khánh

Thạc sỹ

0915.599.708

nvkhanh108@gmail.com

5

Đào Ngọc Mạnh

Thạc sỹ

0989.994.092

manhcoiauto@gmail.com

6

Nguyễn Trọng Tấn

Kỹ sư

0974.512.834

trongtan.2504@gmail.com

7

Nguyễn Tiến Tùng

Kỹ sư

0365.232.609

 

8

Phạm Ngọc Tú

Thạc sỹ

0989.755.488

 

9

Bùi Văn Linh

Cao Đẳng

0388.915.818

 

10

Ngô Quốc Tuấn

Cao Đẳng

0987.002.830

 

11

Pham Quang Trung

     

12

Nguyễn Thành Sơn

     

II

Tổ vận hành máy thi công nền:

TT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

email

1

Đậu Đức Dũng

Thạc sỹ

0919.792.134

dauducdungsd@gmail.com

2

Phạm Quốc Toản

Kỹ sư

0915.834.971

 

3

Trịnh Đình Triều Kỹ sư 0983.925.532 trieu.hyd@gmail.com
4 Nguyễn Văn Đản Kỹ sư 0976.855.226 nguyendanphuongvy@gmail.com

5

Đặng Ngọc Dũng Kỹ sư 0855.526.555 Dungtc1684@gmail.com

 

 

 

 

 

3.3 Chi bộ

+ Bí thư: Th.S Vũ Đình Chiêu

+ Phó bí thư: Th.S Đặng Việt Dũng

3.4 Lãnh đạo các đơn vị

+ Tổ Công nghệ ô tô: Th.S Đặng Việt Dũng

+ Tổ vận hành máy thi công nền: Th.S Đậu Đức Dũng

3.5 Công đoàn Bộ phận

+ Chủ tịchTh.S Phạm Hữu Chiến

+ Phó chủ tịch: KS Đặng Ngọc Dũng

+ Phó chủ tịch: Th.S Đậu Đức Dũng

3.6 Liên chi Đoàn

+ Bí thư: Th.S Nguyễn Trọng Tấn

+ Phó bí thư: K.S Nguyễn Tiến Tùng

4. Thành tích đạt được

4.1 Đối với tập thể Khoa

Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2006- 2007” của Bộ NN và PTNT

Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2008- 2009” của Bộ NN và PTNT

Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2009- 2010” của Bộ NN và PTNT

Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012- 2013” của Bộ NN và PTNT

Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016- 2017” của Bộ NN và PTNT

Bằng khen “Đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 9” của tỉnh Ninh Bình

4.2 Đối với Công đoàn Khoa

Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2006 – 2007” của BCH Công đoàn NN và PTNT

Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2008 – 2009” của BCH Công đoàn NN và PTNT

Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2012 – 2013” của BCH Công đoàn NN và PTNT

Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở 5 năm 2005 – 2010” của Bộ NN và PTNT

Giấy khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2005 – 2010” của BCH Đảng bộ TX Tam Điệp

Giấy khen “ Đã có thành tích đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh nhiều năm liền” của BCH Đảng bộ TX Tam Điệp năm 2020

4.3 Đối với các các nhân trong Khoa

Nhà giáo ưu tú:

+ Hà Xuân Dũng

Bằng khen chính phủ:

+ Phạm Ngọc Vũ

Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia:

+ Hà Xuân Dũng

+ Lê Văn Lâm

+ Ngô Quốc Dũng

+ Phạm Ngọc Vũ

+ Tô Văn Kham

+ Trần Thị Mỹ

+ Lê Hồng Phong

+ Phạm Hữu Chiến

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ:

+ Hà Xuân Dũng

+ Phạm Ngọc Vũ

+ Nguyễn Văn Hải

+ Lê Hồng Phong

+ Vũ Đình Chiêu

Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi:

+ Hà Xuân Dũng

4.3 Đối với học sinh, sinh viên

Năm 2004:

+ 01 giải nhất cấp bộ nghề CN ô tô

Năm 2006

+ 01 giải nhất bộ nghề CN ô tô

+ 01 giải nhất Tinh nghề CN ô tô

Năm 2008

+ 01 giải nhì Bộ nghề CN ô tô

+ 01 nhất cấp Tỉnh nghề CN ô tô

Năm 2010

+ 01 giải nhì cấp Bộ nghề CN ô tô

+ 01 giải nhất cấp Tỉnh nghề CN ô tô

+ 01 khuyến khích cấp quốc gia nghề CN ô tô

+ 02 nhì tỉnh Trung cấp chuyên nghiệp Bảo trì và sửa chữa ô tô

Năm 2012

+ 01 nhất cấp Bộ nghề CN ô tô

+ 01 nhất Tỉnh nghề CN ô tô

+ 01 nhì tỉnh nghề CN ô tô

+ 02 nhì tỉnh Trung cấp chuyên nghiệp Bảo trì và sửa chữa ô tô

Năm 2014

+ 01 giải nhì cấp Bộ

+ 01 giải nhất và 01 giải nhì cấp Tỉnh

+ 01 giải nhất và 03 giải ba cấp Tỉnh khối trung cấp chuyên nghiệp

Năm 2016

+ 01 giải nhất cấp Bộ

+ 01 giải nhất cấp Tỉnh

Năm 2018

+ 01 giải nhất cấp Bộ

+ 02 giải nhất cấp Tỉnh

+ 01 giải khuyến khích cấp quốc gia

Năm 2020

+ 01 giải nhất cấp Bộ

+ 01 giải nhì cấp Tỉnh

+ 01 giải nhất cấp Tỉnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress