Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2019

https://i.imgur.com/khz9wW0.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 95 – KH/TĐTN-TTN-TH ngày 21/05/2019 của BTV tỉnh Đoàn Ninh Bình về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 – 2019), được sự đồng ý của BCH Đảng uỷ, BGH nhà trường và Chính quyền địa phương từ ngày 10/8 đến ngày 11/8/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã Yên Thái, tổ chức thành công đợt hoạt động tình nguyện hè tập trung cho 20 đồng chí tình nguyện viên tại địa bàn xã Yên Thái, Huyện Yên Mô và tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

       Với phương châmSáng tạo – thiết thực – hiệu quả – an toàn” trong 2 ngày từ 10/8 đến 11/8/2019, đội hình tình nguyện của nhà trường đã ra quân triển khai nhiều các hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại địa bàn xã, với trọng tâm là hoạt động xây dựng 1,5 km chiếu sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7, thắp hương tưởng niệm tại nhà tưởng niệm trên địa bàn xã …

        Các hoạt động của đội hình tình nguyện đã góp phần vào giải quyết nhiệm vụ kinh tế – chính trị của địa phương và Nhà trường, đồng thời đợt hoạt động cũng là dịp để các tình nguyện viên có cơ hội trải nghiệm, thâm nhập thực tế nâng cao kỹ năng xã hội, ý thức xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

      Với những thành tích, kết quả tốt đẹp của chiến dịch, đội hình tình nguyện của Nhà trường đã được Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, biểu dương, được Nhà trường đánh giá cao. Chiến dịch tình nguyện hè 2019 thành công tốt đẹp thực sự là đợt hoạt động ý nghĩa mang lại những dấu ấn và kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi đồng chí tình nguyện viên tuổi trẻ nhà trường.

Một số hình ảnh của đợt hoạt động:
https://i.imgur.com/nGkpljf.jpg

https://i.imgur.com/p6LlVU8.jpg
https://i.imgur.com/WbpA2ij.jpg

https://i.imgur.com/QbOPcPC.jpg

https://i.imgur.com/wGldCLx.jpg

https://i.imgur.com/uPNsGhx.jpg

https://i.imgur.com/f2VOFKc.jpg


https://i.imgur.com/khz9wW0.jpghttps://i.imgur.com/Ecp4JNg.jpg

          Thực hiện Kế hoạch số 95 – KH/TĐTN-TTN-TH ngày 21/05/2019 của BTV tỉnh Đoàn Ninh Bình về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 – 2019), được sự đồng ý của BCH Đảng uỷ, BGH nhà trường và Chính quyền địa phương từ ngày 10/8 đến ngày 11/8/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã Yên Thái, tổ chức thành công đợt hoạt động tình nguyện hè tập trung cho 20 đồng chí tình nguyện viên tại địa bàn xã Yên Thái, Huyện Yên Mô và tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

       Với phương châmSáng tạo – thiết thực – hiệu quả – an toàn” trong 2 ngày từ 10/8 đến 11/8/2019, đội hình tình nguyện của nhà trường đã ra quân triển khai nhiều các hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại địa bàn xã, với trọng tâm là hoạt động xây dựng 1,5 km chiếu sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7, thắp hương tưởng niệm tại nhà tưởng niệm trên địa bàn xã …

        Các hoạt động của đội hình tình nguyện đã góp phần vào giải quyết nhiệm vụ kinh tế – chính trị của địa phương và Nhà trường, đồng thời đợt hoạt động cũng là dịp để các tình nguyện viên có cơ hội trải nghiệm, thâm nhập thực tế nâng cao kỹ năng xã hội, ý thức xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

      Với những thành tích, kết quả tốt đẹp của chiến dịch, đội hình tình nguyện của Nhà trường đã được Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, biểu dương, được Nhà trường đánh giá cao. Chiến dịch tình nguyện hè 2019 thành công tốt đẹp thực sự là đợt hoạt động ý nghĩa mang lại những dấu ấn và kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi đồng chí tình nguyện viên tuổi trẻ nhà trường.

Một số hình ảnh của đợt hoạt động:
https://i.imgur.com/nGkpljf.jpg

https://i.imgur.com/p6LlVU8.jpg
https://i.imgur.com/WbpA2ij.jpg

https://i.imgur.com/QbOPcPC.jpg

https://i.imgur.com/wGldCLx.jpg

https://i.imgur.com/uPNsGhx.jpg

https://i.imgur.com/f2VOFKc.jpg


https://i.imgur.com/khz9wW0.jpg

https://i.imgur.com/Q9s3Pre.jpg

https://i.imgur.com/Ecp4JNg.jpg

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN NĂM 2019

 

          Thực hiện Kế hoạch số 95 – KH/TĐTN-TTN-TH ngày 21/05/2019 của BTV tỉnh Đoàn Ninh Bình về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 – 2019), được sự đồng ý của BCH Đảng uỷ, BGH nhà trường và Chính quyền địa phương từ ngày 10/8 đến ngày 11/8/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã Yên Thái, tổ chức thành công đợt hoạt động tình nguyện hè tập trung cho 20 đồng chí tình nguyện viên tại địa bàn xã Yên Thái, Huyện Yên Mô và tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

       Với phương châmSáng tạo – thiết thực – hiệu quả – an toàn” trong 2 ngày từ 10/8 đến 11/8/2019, đội hình tình nguyện của nhà trường đã ra quân triển khai nhiều các hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại địa bàn xã, với trọng tâm là hoạt động xây dựng 1,5 km chiếu sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7, thắp hương tưởng niệm tại nhà tưởng niệm trên địa bàn xã …

        Các hoạt động của đội hình tình nguyện đã góp phần vào giải quyết nhiệm vụ kinh tế – chính trị của địa phương và Nhà trường, đồng thời đợt hoạt động cũng là dịp để các tình nguyện viên có cơ hội trải nghiệm, thâm nhập thực tế nâng cao kỹ năng xã hội, ý thức xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

      Với những thành tích, kết quả tốt đẹp của chiến dịch, đội hình tình nguyện của Nhà trường đã được Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, biểu dương, được Nhà trường đánh giá cao. Chiến dịch tình nguyện hè 2019 thành công tốt đẹp thực sự là đợt hoạt động ý nghĩa mang lại những dấu ấn và kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi đồng chí tình nguyện viên tuổi trẻ nhà trường.

Một số hình ảnh của đợt hoạt động:
https://i.imgur.com/nGkpljf.jpg

https://i.imgur.com/p6LlVU8.jpg
https://i.imgur.com/WbpA2ij.jpg

https://i.imgur.com/QbOPcPC.jpg

https://i.imgur.com/wGldCLx.jpg

https://i.imgur.com/uPNsGhx.jpg

https://i.imgur.com/f2VOFKc.jpg


https://i.imgur.com/khz9wW0.jpg

https://i.imgur.com/Q9s3Pre.jpg

https://i.imgur.com/Ecp4JNg.jpg

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN NĂM 2019

 

          Thực hiện Kế hoạch số 95 – KH/TĐTN-TTN-TH ngày 21/05/2019 của BTV tỉnh Đoàn Ninh Bình về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 – 2019), được sự đồng ý của BCH Đảng uỷ, BGH nhà trường và Chính quyền địa phương từ ngày 10/8 đến ngày 11/8/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã Yên Thái, tổ chức thành công đợt hoạt động tình nguyện hè tập trung cho 20 đồng chí tình nguyện viên tại địa bàn xã Yên Thái, Huyện Yên Mô và tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

       Với phương châmSáng tạo – thiết thực – hiệu quả – an toàn” trong 2 ngày từ 10/8 đến 11/8/2019, đội hình tình nguyện của nhà trường đã ra quân triển khai nhiều các hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại địa bàn xã, với trọng tâm là hoạt động xây dựng 1,5 km chiếu sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7, thắp hương tưởng niệm tại nhà tưởng niệm trên địa bàn xã …

        Các hoạt động của đội hình tình nguyện đã góp phần vào giải quyết nhiệm vụ kinh tế – chính trị của địa phương và Nhà trường, đồng thời đợt hoạt động cũng là dịp để các tình nguyện viên có cơ hội trải nghiệm, thâm nhập thực tế nâng cao kỹ năng xã hội, ý thức xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

      Với những thành tích, kết quả tốt đẹp của chiến dịch, đội hình tình nguyện của Nhà trường đã được Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, biểu dương, được Nhà trường đánh giá cao. Chiến dịch tình nguyện hè 2019 thành công tốt đẹp thực sự là đợt hoạt động ý nghĩa mang lại những dấu ấn và kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi đồng chí tình nguyện viên tuổi trẻ nhà trường.

Một số hình ảnh của đợt hoạt động:
https://i.imgur.com/nGkpljf.jpg

https://i.imgur.com/p6LlVU8.jpg
https://i.imgur.com/WbpA2ij.jpg

https://i.imgur.com/QbOPcPC.jpg

https://i.imgur.com/wGldCLx.jpg

https://i.imgur.com/uPNsGhx.jpg

https://i.imgur.com/f2VOFKc.jpg


https://i.imgur.com/khz9wW0.jpg

https://i.imgur.com/Q9s3Pre.jpg

https://i.imgur.com/Ecp4JNg.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress