Giới Thiệu Khoa Kinh Tế

KHOA KINH TẾ

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa

  Năm 1997Trường Trung học và Dạy nghề Cơ Điện Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo QĐ số 02/NN-TCCB-QĐ ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Khi trường được thành lập, cùng với 1 số khoa khác trong trường, Khoa Kinh tế đã được thành lập. Số lượng giáo viên ban đầu chỉ có 6 người, trình độ chuyên môn chủ yếu là Cử nhân kinh tế. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay số lượng giáo viên của Khoa là 19 người, trong đó có 16 thạc sĩ và 3 cử nhân.

 2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

2.1. Chức năng

Khoa trực thuộc Ban Giám hiệu có trách nhiệm trực tiếp thực hiện kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh sinh viên, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học, ngành nghề  học.

2.2. Nhiệm vụ

– Tổ chức đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục học sinh, sinh viên theo chương trình, kế hoạch được nhà trường phân công;

– Quản lý cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên thuộc khoa. Chấm công lao động, bình xét thi đua, phân công nhiệm vụ và bố trí vị trí làm việc cho các giáo viên;

– Việc bố trí giờ giảng đối với lãnh đạo, quản lý các khoa, tổ bộ môn trực thuộc và giáo viên tập sự theo đúng Quyết định về định mức giờ giảng của Hiệu trưởng;

– Tổ chức biên soạn và chỉnh lý chương trình, giáo trình, nghiên cứu và cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy. Lập kế hoạch mua sắm, bổ sung và bảo dưỡng trang thiết bị dạy học hàng năm. Tổ chức thực hiện làm mô hình, học cụ phục vụ công tác giảng dạy;

– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp với đào tạo;

– Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp cụ cho đội ngũ giáo viên của khoa như: Hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, sáng cải tiến, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ, tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm, thâm nhập thực tiễn cho giáo viên theo kỳ học, năm học. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo viên thông qua giáo án, kiểm tra hồ sơ giảng dạy và duyệt kế hoạch công tác cá nhân hàng năm của giáo viên;

– Tổ chức bồi dưỡng luyện thi học sinh giỏi các cấp theo kế hoạch của trường;

– Tổng hợp và báo cáo kết quả giảng dạy của khoa, bộ môn, chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh cho phòng Đào tạo và phòng Công tác học sinh theo quy định;

– Tổ chức thi hết môn học, mô đun, thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy chế hiện hành. Trực tiếp quản lý việc tổ chức học bù, thi lại, học thêm, học lại… và quyết toán các khoản lệ phí với phòng Kế toán – Tài chính;

– Tổ chức đào tạo ngoài chính quy, quản lý, khai thác phòng học, trang thiết bị máy móc, đồ dùng dạy học đảm bảo hiệu quả, an toàn và đúng theo qui định của Hiệu trưởng. Cấp bảng điểm chi tiết cho học sinh sinh viên khi kết thúc khóa học;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Khoa

3.1. Cơ cấu tổ chức

3.2. Ban chủ nhiệm Khoa

3.3. Danh sách tập thể giáo viên khoa

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Tạ Thị Kim Anh Giáo viên Thạc sĩ
2 Pham Thị Hồng Duyên Giáo viên Thạc sĩ
3 Tạ Thị Thanh Giang Giáo viên Thạc sĩ
4 Chu Thị Hồng Hạnh Giáo viên Thạc sĩ
5 Vũ Thị Hường Giáo viên Thạc sĩ
6 Đỗ Văn Mạnh Trưởng khoa Thạc sĩ
7 Lê Thị Điệp Minh Giáo viên Thạc sĩ
8 Trung Xuân Phú Giáo viên Cử nhân
9 Phạm Văn Sĩ P.Trưởng khoa Thạc sĩ
10 Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên Thạc sĩ
11 Hoàng Thị Thu Vân Giáo viên Thạc sĩ
12 Trương Thị Trang Giáo viên Cử nhân

4. Các thành tích đạt được từ năm 1997 đến nay

Tập thể:

– 08 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

– 02 bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam

Cá nhân:

– 01 chiến sỹ thi đua cấp Bộ

– 06 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

– 02 Bằng Khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam (2013, 2015)

– 03 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia (2003, 2009, 2012)

– 07 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

5. Các ngành nghề đào tạo

TT Nghề đào tạo Trình độ đào tạo Thời gian
1 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 2,5 năm
Trung cấp 1,5 năm
Sơ cấp 3 tháng
2 Văn thư hành chính Cao đẳng 2,5 năm
Trung cấp 1,5 năm
3 Tin học kế toán Sơ cấp nghề 1-2 tháng
Kế toán thuế Sơ cấp nghề 1-2 tháng
Ghi sổ kế toán Sơ cấp nghề 1-2 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress