Phòng Đào Tạo

 Giới thiệu về Phòng Đào Tạo

1. Lịch sử phát triển

1.1. Quá trình phát triểns

1.2 Lãnh đạo qua các thời kỳ

* Thời kỳ

Trưởng Phòng: Nguyễn Huy Bốn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Khôi

* Thời kỳ

Trưởng Phòng: Nguyễn Huy Bốn

Phó trưởng phòng: Vũ Văn Yên

* Thời kỳ

Trưởng Phòng: Vũ Văn Yên

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Chung

* Thời kỳ

Trưởng Phòng: Nguyễn Xuân Hoàng

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Chung

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thực hiện công tác quản lý đào tạo bao gồm: Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng, tổ chức, triển khai mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, quản lý chất lượng dạy và học.

2.2 Nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thực hiện công tác quản lý đào tạo bao gồm: Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng, tổ chức, triển khai mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, quản lý chất lượng dạy và học.

2. Phối hợp với các khoa chuyên môn, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, kế hoạch học bù thi lại, theo dõi sử dụng vật tư học tập, biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, thẩm định và nghiệm thu chương trình, giáo trình môn học, mô đun.

3. Điều hành các hoạt động đào tạo và đào tạo liên thông, liên kết theo quyết định của Hiệu trưởng.

4. Lập kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề và các tài liệu có liên quan tới công tác lưu trữ đào tạo. Cấp bảng điểm chi tiết cho học sinh sinh viên khi kết thúc khoá học.

5. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ dạy học mới và đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên.

6. Tổ chức các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đào tạo kết hợp với sản xuất. Tổ chức hội giảng, hội thi các cấp và chỉ đạo các khoa, tổ chuẩn bị mô hình, học cụ, phương tiện phục vụ công tác này.

7. Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ nhiệm, phối kết hợp với phòng Quản lý học sinh sinh viên trong công tác quản lý, giáo dục học sinh sinh viên, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh sinh viên theo định kỳ.

8. In ấn các văn bản, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo của trường và lập kế hoạch mua giáo trình, tài liệu trình Hiệu trưởng duyệt.

9. Phối hợp với phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng tham mưu, đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập học sinh, sinh viên phù hợp với trình độ đào tạo.

10. Dự thảo các quyết định về đào tạo, quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, Hội giảng, khen thưởng thành tích học tập cho học sinh sinh viên, quyết định mở lớp, quyết định vào lớp, quyết định chuyển lớp, quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm, quyết định bảo lưu kết quả học tập của học sinh sinh viên…

11. Quản lý và tổ chức sử dụng các phòng học (trừ các phòng học chuyên dùng) hợp lý và hiệu quả.

12. Phối hợp với phòng TC-HC tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng và xử lý các vi phạm trong hoạt động đào tạo.

13. Tổ chức quản lý các lớp, làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu và thanh quyết toán các khoản lệ phí và học phí đối với hệ đào tạo vừa học, vừa làm, đào tạo ngắn hạn và đào tạo liên kết, liên thông.

14. Cung cấp điểm tổng kết học tập học kỳ, năm học cho phòng Quản lý học sinh sinh viên thực hiện các chế độ cho học sinh sinh viên theo quy định.

15. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc thực hiện sự công khai của Trường đối với người học, viên chức và xã hội về chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính theo các quy định hiện hành.

16. Quản lý thư viện, hội trường cơ quan và phòng hội thảo.

17. Thực hiện đánh giá xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp hàng năm

18. Nghiệm thu khối lượng, thanh quyết toán khối lượng giảng dạy cho giáo viên

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

Điện thoại

EMAIL

CHỨC DANH

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Thạc sĩ

0989585228

Hoangnhim1972@gmail.com

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thành Chung

Thạc sĩ

0904691019

Thanhchung0303@gmail.com

P.Trưởng phòng

3

Hà Xuân Chung Thạc sĩ     Viên chức

4

Nguyễn Thị Thu Quỳnh Cử nhân 0374645707 Nguyenthuquynh1712@gmail.com Viên chức

5

An Thị Thanh Huyền

Cử nhân

 

  Viên chức

6

Phạm Thị Mỳ

Cử nhân

0917228318

Phamthimy1980@gmail.com

Viên chức

7

Trần Thị Thủy

Cử nhân

09852812268

tranthithuycdvx@gmail.com

Viên chức

 

4. Thành tích đã đạt được

4.1 Đối với tập thể Phòng

– 01 Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017

– 03 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc;

4.2 Đối với Công đoàn phòng

– 03 năm liền đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận Xuất sắc;

– 01 Bằng khen Công đoàn ngành năm học 2016-2017

– 02 cá nhân được Công đoàn ngành tặng Bằng khen năm học 2016-2017

– 01 cá nhân được Công đoàn ngành tặng Bằng khen năm học 2017-2018.

4.3 Đối với cá nhân

– 01 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2015-2016 và năm học 2017-2018

– 01 cá nhân được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm học 2016-2017

– 01 cá nhân được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ LĐTBXH năm học 2017-2018.

5. Hình ảnh hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress